Pilotni projekt Čebelarjenje v Bangladešu

Pilotni projekt Čebelarjenje v Bangladešu

Izobraževanje držav v razvoju preko potujočih učiteljev Slovenske čebelarske akademije

Slovenska čebelarska akademija je ob ustanovitvi prevzela pilotni projekt Čebelarjenje v Bangladešu.

Projekt je bil zasnovan na podlagi povpraševanja po bogatem slovenskem znanju na področju čebelarjenja s strani največje nevladne organizacije BRAC, ki si prizadeva za razvoj in pomoč ekonomsko slabše situiranim državam.

Cilj projekta je razvoj  čebelarstev, ki bodo pripomogla k izboljšanju kvalitete življenja revnim bangladeškim družinam, saj bodo s prodajo čebeljih izdelkov vplivali na družinski proračun. Prav tako je cilj projekta izboljšati in dvigniti na višji nivo celotno tehnologijo čebelarjenja v Bangladešu.

Slovenska čebelarska akademija je projekt prevzela v fazi priprav na praktično izvedbo, ki bo potekala v obliki mobilnega učitelja SČA, ki bo v Bangladešu poučeval skupine izbranih kandidatov, kateri bodo kasneje svoje znanje širili na ostale zainteresirane bangladeške družine.

Strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije v sodelovanju s strokovnjaki Nacionalnega veterinarskega inštituta, UL VF in ČZS, so pripravili natančno opredeljen program izvedbe projekta vključno z nabavo osnovne čebelarske opreme ter čebeljimi družinami in plemenskimi maticami za nadaljnjo vzrejo. Program zajema terensko analizo področja kjer se bo projekt praktično izvajal in trenutnega stanja na področju čebelarjenja, analizo tveganja izvedbe projekta in zdravstvenega varstva čebel, analizo reje matic in čebeljih družin, marketinško analizo in natančno časovno opredelitev posameznih faz projekta.

Pogodbeni partnerji pilotnega projekta so Kmetijski inštitut Slovenije, BRAC in Medex d.o.o.