Poklukarjevi dnevi 2018

POKLUKARJEVI DNEVI: 3. ZNANSTVENI SIMPOZIJ O ČEBELAH IN ČEBELARSTVU

So ljudje, ki jih srečujemo, si jih zapomnimo in so ljudje, ki si jih zapomni zgodovina in kot taki nikoli ne preminejo.

Eden takih je v čebelarskem svetu zagotovo doc. dr. Janez Poklukar, priznan čebelarski znanstvenik, strokovnjak, raziskovalec in pedagog iz Seničnega pri Tržiču.

Doc. dr. Janez Poklukar se je rodil 2. maja 1960 v Kranju. Po končanem študiju živinoreje na Biotehniški fakulteti se je zaposlil na KŽK Kranj. Leta 1984 se je zaposlil na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Magistriral je leta 1989 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, doktoriral pa leta 1992 na Univerzi v Zagrebu. Leta 2001 je bil na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer je vodil oddelek za čebelarstvo, izvoljen za raziskovalno-razvojnega svetnika. Svoje delo je posvetil raziskovalnemu in strokovnemu delu v čebelarstvu. Prehitro nas je zapustil leta 2004.

Njemu v čast je Slovensko akademsko čebelarsko društvo (SAČD) organiziralo že tretje Poklukarjeve dneve, ki smo jih tokrat imeli čast gostiti delno na Kmetijskem inštitutu Slovenije, delno na Veterinarski fakulteti v Zagrebu.

Znanstveni simpozij o čebelah in čebelarstvu je letos potekal v soorganizaciji KIS, SAČD in projekta BPRACTICES 4. in 5.10.

4.10.2018: LJUBLJANA – KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Prvi dan posveta je zaznamovalo zgoščeno in pestro dogajanje z odličnimi slovenskimi in tujimi predavatelji. Prvi sklop predavanje nas je navdušil z novostmi, priložnostmi in novimi možnostmi skupnega sodelovanja vseh, ki nas povezujejo čebele, narava in želja po nenehnem izpopolnjevanju. Svoj trenutek za predstavitev je tako dobila tudi Slovenska čebelarska akademija, ki se je vsebinsko lepo povezala s predstavitvijo predloga projekta Obnova in razvoj čebelarstva, z dejstvi za zagotavljanje boljših pogojev za preživetje čebel po Svetovnem dnevu čebel in novimi priložnostmi sodelovanja v razvoju Hiše kranjske čebele  v Višnji Gori.

V drugem delu je dvorano prevzel pogum mlade prevzemnice čebelarske kmetije, prisotni so začutili nazorni prikaz zaznave arome medu med mladimi potrošniki in se strinjali, da je med vse kaj več kot sladilo. Presenetila je potrditev hipoteze o možnostih pridobivanja matičnega mlečka in hkratne vzreje matic z uporabo istega vzrejnega gradiva, kar bo zagotovo pripomoglo k izboljšanju dobrobiti za čebele v intenzivnem čebelarstvu.

Neizmerno veseli smo strokovnih prispevkov o novih dognanjih v reji čmrljev, o razumevanju opraševanja in pestrosti opraševalcev. Naša obzorja so se širila vse od nivoja nanodelcev do eksotičnih vrst virusov, ki okužujejo naše čebele in čmrlje. Seznanili smo se tudi z izolacijo dednine iz neinvazivnih bioloških virov pri maticah kranjske sivke.

Da gremo v korak s časom, smo zagotovo dokazali z izvedbo predavanja preko računalniškega programa Skype, kjer sta nam posvet popestrila Cecillia Costa in Marco Pietropaoli iz Italije s prispevkoma o varoji.

Prvi dan posveta smo zaključili z veterinarskimi temami problematike hude gnilobe na terenu, črevesnimi parazitozami čebel, ugotavljanju okužbe čebel in čmrljev z istimi virusnimi sevi. Zdravil se je dotaknil projektni sodelavec BPRACTICES iz Rima s prispevkom o preizkusu zdravila Varomed za zatiranje varoze.

Za interaktivnost posveta je poskrbel vodja skupine za čebelarstvo KIS z anketo o oceni ekonomske škode v čebelarstvu, ki jo je na koncu posveta ovrednotil in odprl možnost diskusije.

5.10.2018: ZAGREB – SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET

Tokratni tretji posvet pod naslovom Poklukarjevi dnevi je za popestritev dogajanje drugega dne prestavil na Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela zagrebške Veterinarske fakultete. Namen druženja je bil izmenjava informacij članov, ogled Zavoda in druženje vseh ljubiteljev čebel, opraševalcev in narave. Dogodek je zagotovo podal dodano vrednost tretjemu znanstvenemu simpoziju o čebelah in čebelarstvu, saj je odprl mnoge ideje za bodoča sodelovanja in skupne projekte.

Slovenska čebelarska akademije je hvaležna za priložnost aktivne udeležbe na dogodku, saj so bile izkušnje, nove ideje, možnosti sodelovanja in nova poznanstva neprecenljive vrednosti za nadaljnji razvoj. Na tem mestu naj hvaležnost in čestitke izrazim organizatorjem srečanja SAČD in BPRACTICES.

V prihodnosti si obetamo še več podobnih dogodkov in izmenjave mnenj ter idej, saj bomo le tako lahko širili obzorja in ohranjali visok nivo strokovnosti in kvalitete izobraževalnih vsebin.