3.9. 2018: KRANJSKA SIVKA NA POTI V BANGLADEŠ

KRANJSKA SIVKA NA POTI V BANGLADEŠ

3.9. 2018: Zaključni sestanek pred praktično izvedbo projekta Čebelarjenje v Bangladešu

Projektni partnerji organizacije BRAC so poskrbeli za srečanje s profesorjem, ki poučuje o čebelah študente na bangladeški univerzi in je sodeloval že v nekaterih projektih povezanih s čebelarjenjem preko s strani vlade podprte kmetijske raziskovalne fundacije KGF.

Direktor KGF je izrazil svojo pripravljenost sodelovati pri izmenjavi informacij glede pilotnega projekta s kranjsko sivko v Bangladešu.

Prisotni so se strinjali, da je projekt odlična možnost za prenos znanja, prihod novejše tehnologija in možnosti pridobivanja ter tudi prodaje kvalitetnejših čebeljih pridelkov.

Profesor nas je po sestanku povabil v svoj raziskovalno študijski laboratorij in z nami nesebično delil mnoge dragocene informacije o svojih dosedanjih projektih. Njegova angažiranost in strast do čebel je botrovala plodnim pogovorom z lokalnimi čebelarji, ki mu zaupajo ter posledično zaupajo tudi možnosti prihoda novosti z novo podvrsto medonosne čebele.

Projekt je zasnovan v treh delih in sicer bo prva sezona posvečena izključno preverjanju optimalnih pogojev za dober izkoristek paše in vzrejo matic. Cilj prve sezone je uspeh.

Druga sezona prinaša možnost analize pomanjkljivosti in še boljšega izkoristka vseh prednosti tako slovenske sivke, kot klimatskih pogojev subtropskega bangladeškega okolja. Cilj druge sezone je izobraževanje večjega števila učiteljev in čebelarjev, ki bodo svoje znanje širili na čebelarskih delavnicah.

Tretja sezona bo posvečena dobičku in trženju ter popularizaciji medu in drugih čebeljih pridelkov.

Čez celoten proces bo kranjska sivka sledila cvetenju in medenju najbolj zastopanih in medonosnih rastlin v Bangladešu: gorčica, koriander, črna kumina, liči vse do mangrov.