Splošno čebelarstvo

Avtorji programa: čebelarski inštruktorji SČA in člani Programskega odbora SČAIzobraževanje je namenjeno turističnim skupinam/posameznikom, ki želijo v Sloveniji spoznati čebelarstvo in biti aktivno vključeni v delo čebelarja. Program in aktivnosti se prilagodi glede na povpraševanje. Osnovno čebelarjenje se navezuje na apiturizem in izobraževalni turizem. Po zaključku izobraževanja udeleženci prejmejo potrdilo o izobraževanju, preverjanje znanja ni … Več

Zdravstveno varstvo čebel v izobraževalnem modulu splošno čebelarstvo

Avtorji programa: veterinarji zdravstvenega varstva čebel Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete, Nacionalnega veterinarskega inštitutaIzobraževanje je del modula splošno čebelarstvo, s strokovnim veterinarskim pogledom na zdravstveno varstvo čebel. Program in aktivnosti se prilagodi glede na povpraševanje oziroma trajanje usposabljanja s področja splošnega čebelarstva. Izobraževanje izvajajo veterinarji, čebelarski inštruktorji SČA.Trajanje: 4–50 ur.Način izvedbe: teoretični in praktični.Predhodna znanja … Več

Tehnologije v čebelarstvu

Avtor programa: prof. dr. Aleš Gregorc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vedeCilj: usposabljanje za pridobitev celovitih kompetenc v čebelarjenju. Udeleženec svojo čebelarsko dejavnost prilagodi novim izzivom pridelave v Sloveniji, Evropski uniji in širšem mednarodnem prostoru. Kandidata se usposobi za samostojno vzdrževanje, razvoj razmnoževanja zdravih čebeljih družin, rentabilno in celovito vzdrževanje družin in … Več

Varna hrana

Avtorji programa: Nataša Lilek, Andreja Kandolf, Čebelarska zveza Slovenije, Marko BorkoCilji: kandidat, usposobljen za samostojno pridelavo in predelavo kakovostnih ter varnih čebeljih pridelkov.Kandidat:• pozna veljavno zakonodajo,• je usposobljen za samostojno pridelavo in predelavo medu,• je usposobljen za samostojno pridelavo in predelavo cvetnega prahu,• je usposobljen za samostojno pridelavo in predelavo propolisa,• je usposobljen za samostojno … Več

Zdravstveno varstvo čebel

Avtorji programa: veterinarji zdravstvenega varstva čebel Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete, Nacionalnega veterinarskega inštituta Cilj: poznavanje zdravstvenega varstva čebel. Način izvedbe: teoretični in praktični. Trajanje: 25/50/75 ur. Predhodna znanja in kompetence: modul se prilagodi kandidatu glede na izkušnje v čebelarstvu. Tečaj se bo izvajal ob prijavi najmanj 10 udeležencev. Cena celotnega tečaja 25 ur: 510,00 … Več

Trženje čebeljih proizvodov

Avtorji programa: Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Marko Borko, Čebelarska zveza Slovenije Cilj: izobraževanje čebelarjev s področja trženja. Trženje je prav tako kot ostala čebelarska opravila zelo pomembno in ključno za doseganje ekonomičnosti čebelarjenja. Način izvedbe: teoretični in praktični. Trajanje: 6 ur. Predhodna znanja in kompetence: modul se prilagodi kandidatu glede na izkušnje v čebelarstvu. … Več

Vzreja matic

Avtorji programa: dr. Janez Prešern, Kmetijski inštitut Slovenije, dr. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije, PRO Način izvedbe: teoretični in praktični. Trajanje: 24/48/72 ur. Predhodna znanja in kompetence: kandidat je čebelar z izkušnjami, brez prakse v vzreji. Tečaj se bo izvajal ob prijavi najmanj 10 udeležencev. Cena celotnega tečaja 24 ur: 450,00 € na osebo Cena … Več

Čebelar kot promotor biodiverzitete

Avtor programa: izr. prof. dr. Janko Božič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Cilj: usposabljanje za poznavanje biotske raznolikosti. Trajanje: 10 ur. Predhodna znanja in kompetence: modul se prilagodi kandidatu glede na izkušnje v čebelarstvu. Tečaj se bo izvajal ob prijavi najmanj 10 udeležencev. Cena celotnega tečaja: 270,00 € na osebo

Izobraževanja s področja čebelarstva za invalidne osebe in osebe z motnjami v razvoju

Avtorji programa: Aleš Bozovičar, vodja ONS, Marko Borko, vodja izobraževanja in usposabljanja ČZS, delovna skupina za vključevanje invalidov v čebelarstvo Cilj: predstaviti možnost čebelarjenja in usposabljanja oseb z gibalnimi omejitvami in motnjami v razvoju. Trajanje: 15 ur. Predhodna znanja in kompetence: modul se prilagodi kandidatu glede na izkušnje v čebelarstvu. Vsebine s področja zdravstvenega varstva … Več

Apiturizem

Avtor programa: Dominika Koritnik Trepel, Sekcija apiturizma, ČZS Cilj: povezati doživljajski turizem z vsebinami iz čebelarstva ter izobraževanja s področja organizacije apiturizma. Način izvedbe: teoretični in praktični. Trajanje: 40 ur oziroma prilagojeno glede na povpraševanje po različnih modulih. Različni moduli v sklopu specialnega izobraževanja apiturizem Cena celotnega tečaja : 760,00 € na osebo