Čebelar kot promotor biodiverzitete

Avtor programa: izr. prof. dr. Janko Božič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Cilj: usposabljanje za poznavanje biotske raznolikosti.

Trajanje: 10 ur.

Predhodna znanja in kompetence: modul se prilagodi kandidatu glede na izkušnje v čebelarstvu.

Tečaj se bo izvajal ob prijavi najmanj 10 udeležencev.

Cena celotnega tečaja: 270,00 € na osebo