Damjana Grobelšek, dr. vet. med.

Damjana Grobelšek je doktorica veterinarske medicine, ki se je po končanem študiju zaposlila na VF Univerze v Ljubljani, na NVI kot strokovna sodelavka, veterinarka v laboratoriju za patologijo in TSE na inštitutu za patologijo, divjad, ribe in čebele. Po zaključenem terenskem usposabljanju za veterinarja zdravstvenega varstva čebel je nekaj let opravljala delo veterinarja za čebele na delovnih območjih NVI Celje, Novo mesto in Ljubljana. Med leti 2013 in 2018 je bila aktivna v delovni skupini za čebele pri Strokovnem svetu NVI. Sodelovala je pri praktični izvedbi raziskovalnih nalog po Uredbi o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji. Je certificirana apiterapevtka, aktivna članica apiterapevtske sekcije v Zvezi čebelarskih društev Maribor in Slovenskega akademskega čebelarskega društva.