dr. Andreja Kandolf Borovšak (ČZS)

Članica Mednarodne komisije za med (IHC)

Predavateljica pri izobraževalnem programu: Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Dr. Andreja Kandolf Borovšak je svetovalka za zagotavljanje varne hrane na ČZS. Je doktorica bioznanosti s področja živilstva, naslov njene doktorske disertacije je Zagotavljanje pristnosti  medu s tehnologijo prestavljanja satja in krmljenja čebel. Sodelovala je na usposabljanju s področja pelodnih analiz na Biologische Institut v Švici, izvajala je poskuse na medonosnih čebelah na Oklahoma State University v ZDA, ima opravljeno NPK za čebelarko, strokovno izpopolnjevanje s področja vzreje čebeljih matic, tečaj za preglednike medu in preskuševalce medu na oddelku za živilstvo BF v Ljubljani, opravljen program za mentorja v čebelarstvu, pridobljeno licenco za svetovalca. Je članica mednarodne komisije za med (International Honey Commision). Aktivno se udeležuje mednarodnih čebelarskih kongresov kot so Apimondia, Balkan Beekeeping Congress, Symposium of honey Chania-Creta, Apimedica. Sodeluje pri organizaciji strokovnih razprav na temo kakovosti medu, biologije čebelje družine, produktivne odgovornosti čebelarja, v uredniškem odboru revije Slovenski čebelar in pri aplikativnih raziskavah v okviru Uredbe izvajanja programa s področja čebelarstva.