dr. Nataša Lilek (ČZS)

članica Mednarodne komisije za med (IHC)

Predavateljica pri izobraževalnem programu: Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Dr. Nataša Lilek je od leta 2008 zaposlena na ČZS kot svetovalka za zagotavljanje varne hrane. Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju programa s področja zagotavljanja kakovostne in varne hrane, pri prenosu znanstvenih izsledkov v prakso, svetuje s področja kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov, sodeluje v raziskovalnih projektih in pri izvajanju analiz kakovosti čebeljih pridelkov. Pridobljeno ima NPK čebelarka, licenco za svetovalko v kmetijstvu in čebelarstvu, licenco za senzorično preizkuševalko medu. Je članica Mednarodne komisije za med (IHC), predavateljica o dobri čebelarski praksi in vzpostavitvi notranjega nadzora v čebelarstvu, tehnologiji pridelave cvetnega prahu, uporabi čebeljih pridelkov, prepoznavanju in senzoričnih lastnosti medu ter pravilnem označevanju. Udeležuje se pedagoško-andragoških usposabljanj in aktivno sodeluje na strokovnih kongresih in senzoričnih ocenjevanjih medu doma in v tujini. Njena bibliografija je dosegljiva na https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210317_093618_38389.html.