Franc Podrižnik

Franc Podrižnik je pričel s čebelarjenjem leta 1999. Je predsednik Čebelarskega društva Kokarje, pobudnik za ustanovitev čebelarskega krožka na OŠ Nazarje in aktivno sodeluje v Čebelarski zvezi zgornjesavinjsko-šaleškega območja kot član upravnega odbora in podpredsednik ter koordinator izobraževanj. Pri delu s čebelami ga ne vodi samo ekonomski interes, ampak tudi užitek pri delu s čebelami in želja po čim boljšem poznavanju njihovega življenja. Čebelari z različnimi vrstami listovnih in nakladnih panjev in ima med 40 in 60 čebeljih družin. Svoje čebelarsko znanje nenehno izpopolnjuje in je tekom izobraževanj pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo za čebelarja, certifikat za senzoričnega preskuševalca medu in licenco za inštruktorja Slovenske čebelarske akademije. Sodeluje s ČZS kot predavatelj, terenski svetovalec in član raznih strokovnih komisij. Leta 2013 je za vsak mesec napisal in objavil mesečne nasvete za čebelarje v reviji Slovenski čebelar.