Janez Žvab

Čebelarstvo je del njegovega življenja že dobrih dvajset let. Ima opravljeno NPK za čebelarja in številne čebelarske tečaje. Deloval je kot čebelarski preglednik, predsednik čebelarskega društva ter degustator medu. Skozi leta je veliko potoval in se srečeval s čebelarji in njihovim delom po svetu. S čebelarsko prakso z AŽ panji in kasneje LR panji je nadgrajeval znanje in si pridobil mnogo praktičnih izkušenj. Pri delu s starejšimi čebelarji in čebelarji začetniki pa je tudi pridobil številna pedagoška znanja in izkušnje. Zgleduje se po ekološkem čebelarjenju s poudarkom na naravi prijazen celostni pristop. Zadnje čase vse več pozornosti posveča apiterapiji, kjer uporablja tudi nove tehnologije.