Jerica Vreček Šulgaj, dr.vet.med.

Jerica Vreček Šulgaj je po izobrazbi doktorica veterinarske medicine. Opravljala je delo veterinarja za zdravstveno varstvo čebel. Na terenu se je srečevala s pestro paleto zdravstvenih izzivov pri čebeljih družinah, največji poudarek je bil na posledicah, ki jih čebeljim družinam povzročata pršica varoja in bakterija Paenibacilus larvae, povzročitelj hude gnilobe čebelje zalege. V okviru delovnih obveznosti je skupaj s sodelavci pripravljala in izvajala teoretična izobraževanja  ter praktične delavnice za čebelarje s področja zdravstvenega varstva čebel. V letu 2020 je pridobila naziv čebelarska inštruktorica II SČA, ki deluje v okviru KIS.