Nataša Klemenčič Štrukelj (ČZS)

Nataša Klemenčič Štrukelj je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na ČZS je zaposlena od leta 2008, zadnjih osem let opravlja delo svetovalke specialistke za ekonomiko. Delo, ki ga opravlja, obsega svetovanje čebelarjem, izvajanje promocijskih aktivnosti ČZS in strokovnih predavanj s področja ekonomike, kot so: kako uspešno tržiti čebelje pridelke in izdelke, o zakonodaji, aktualnih razpisih in razvojnih strategijah v čebelarstvu. Vodi strokovne razprave, spremlja novosti s področja zakonodaje in je avtorica številnih člankov na  temo trženja čebeljih pridelkov in izdelkov ter doseganja ekonomičnosti v čebelarstvu.