Tanja Magdič (ČZS)

Tanja Magdič, univerzitetna diplomirana komunikologinja s področja trženja in tržnega komuniciranja, je na ČZS zaposlena kot svetovalka specialistka za ekonomiko čebelarstva. Ima večletne izkušnje s področja svetovanja in projektnega vodenja, vodenja promocijskih aktivnosti, priprave izvedbenih, stroškovnih in vsebinskih nalog projekta, sodelovanja na mednarodnih konferencah,  postavljanja ciljev in spremljanja rezultatov dela ter priprave poročil.  Je avtorica številnih strokovnih prispevkov s področja trženja čebeljih pridelkov in strategije trženja ČZS. Veliko sodeluje s čebelarji, izvaja usposabljanja s področja trženja, zakonodaje, pridobivanja nepovratnih sredstev, izračunavanja lastne cene in svetuje čebelarjem, kar zahteva dobro poznavanje čebelarske stroke.  Sodeluje z državnimi institucijami pri  pripravi zakonskih podlag za čebelarje.  Izkušnje ima tudi s področja priprave razpisne dokumentacije in vodenja EU projektov. V preteklih treh letih je vodila 3-letni EU projekt promocije medu iz shem višje kakovosti.