Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

T +386 (0)1 280 51 05

E sca@kis.si
W www.kis.si


Večji zemljevid