Kontakt

Kmetijski inštitut Slovenije
Agricultural Institute of Slovenia

Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana
Slovenija/Slovenia

T +386 (0)1 280 51 05

E sca@kis.si
W www.kis.si


View Larger Map