Ogled čebelnjaka, prilagojenega osebam z oviranim gibanjem, na sedežu Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije

Čebelarjenje predstavlja odličen način za vzpostavitev stabilnega dohodka gospodinjstva in izboljšanje kakovosti življenja. Zahteva le malo začetnih naložb in za zagon ne potrebuje zapletenih tehnologij, saj je mogoče uporabljati lokalno pridobljeni material. Na splošno je čebelarstvo izredno primerno za manjše kmetijske dejavnosti v krajih, kjer so kapital in tehnološki viri nizki. Čebelarstvo zato ponuja veliko zaposlitvenih možnosti tudi za invalide, saj temelji na delu doma.

Ravno ta dejstva so botrovala ideji opolnomočanja žrtev min preko čebelarstva, ki se je konec preteklega leta porodila humanitarni organizaciji ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF), Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Slovenski čebelarski akademiji.

V sodelovanju z Društvom paraplegikov Pomurja in Prlekije, Zveze paraplegikov Slovenije in g. Andrejem Severjem – začetnikom ideje dostopnosti v čebelarstvu v Sloveniji in tujini, je bil 21. januarja 2020 organiziran ogled prvega slovenskega čebelnjaka, prilagojenega osebam z oviranim gibanjem.

Na srečanju so bili prisotni predstavniki Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije, Zveze paraplegikov Slovenije, Ministrstva za zunanje zadeve RS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter pobudniki in organizatorji srečanja: predstavniki humanitarne organizacije ITF, Slovenske čebelarske akademije, Sekcije za čebelarje invalide s častnim predsednikom, žrtve min iz Bosne in Hercegovine organizacije UDAS (Organizacija amputiraca Republike Srpske).

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi idejne zasnove projekta Slovenske čebelarske akademije ter humanitarne organizacije ITF, Dostopnost v čebelarstvu – čebelarjenje z namenom opolnomočiti žrtve min, so si udeleženci srečanja ogledali prvi učni čebelnjak, prilagojen za invalide na vozičku.

Ob kosilu je potekal sproščen pogovor, ki je oblikoval mnoge ideje za nadaljnje delo in povezovanje s področja prenosa znanja iz čebelarstva v mednarodnem okolju. Že v letošnjem letu si obetamo razvoj in praktično izvedbo dvoletnega projekta SČA in ITF v Banjaluki, vzporedno usposabljanje čebelarskih inštruktorjev invalidov po problemsko osredotočenem programu SČA v Murski Soboti, povezavo dostopnosti v apiturizmu s čebelarji invalidi in vzpostavitev dobrega sodelovanja med čebelarji invalidi Slovenije ter žrtvami min BiH.