Poslanstvo, vizija, cilji in dosežki

POSLANSTVO: življenje z naravo, inovativnost, kreativnost, brezmejnost

Osnovno vodilo Slovenske čebelarske akademije (na kratko SAČ) je »Živeti naravno s čebelarsko akademijo.« (Live naturally with bee academy). Izhajajoč iz narave, podaja SAČ na prvo mesto ekološke vrednote in pomen sobivanja z darovi narave in neskončnimi možnostmi, ki jih človeku tako za osebni, kot za poslovni razvoj ponuja narava. SAČ, kot pionirska izobraževalna ustanova na področju neformalnega izobraževanja čebelarjenja, ponuja inovativen pristop k čebelarjenju in življenju z naravo. Ponuja kreativen pristop interaktivnega učenja in brezmejno širjenje znanja. Izobraževanja potekajo na problemsko osredotočen način (Problem Based Education – PBE), ki je prilagojen posameznikovim željam in potrebam.

VIZIJA IN CILJI:

  • Širjenje bogatega, več kot dvesto let starega znanja o čebelarjenju na slovenskem.
  • Širjenje naravnega načina razmišljanja in življenjskega stila, spoštovanje živih bitij.
  • Praktično poučevanje zainteresirane javnosti tako doma kot v tujini.
  • Promocija Slovenije in njene raznolikosti narave v svetu.
  • Promocija znanja slovenskih čebelarjev in avtohtone pasme čebele, kranjske sivke, v svetu.
  • Povezovanje različnih strok v skupno poslanstvo širjenja kvalitetnega znanja o čebelah in čebelarjenju, sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki z različnih področij in praktična uporaba širše mreže znanja.
  • Širjenje zavesti vseživljenjskega učenja.
  • Povezovanje posameznih slovenskih regij in pospeševanje razvoja turizma.
  • Možnost povezave neformalnega izobraževanja z nekaterimi oblikami formalnega izobraževanja.
  • Izobraževanje kot mednarodni projekti za pomoč državam v razvoju.

DOSEŽKI:

Sooblikovati želimo čebelarja s širokim, uporabnim znanjem, temeljnimi vrednotami življenja z naravo, globalnim pogledom na čebelarjenje v svetovnem merilu, ki bo s ponosom izkazoval pridobljeno znanje na Slovenski čebelarski akademiji.