Potrdilo o izobraževanju

Slovenska čebelarska akademija izvaja neformalna izobraževanja na področju čebelarjenja.

Po opravljenem neformalnem izobraževanju udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju, ki vsebuje naslednje podatke:

  1. osebno ime in rojstne podatke udeleženca
  2. naslov stalnega ali začasnega bivališča,
  3. datum in naslov izobraževanja,
  4. vsebinske podatke o izobraževanju, zlasti vrsto izobraževanja in število ur
  5. izvajalca izobraževanja,
  6. zaporedno številko potrdila.