Programi – tematsko osredotočen program (PBE metoda)

Slovenska čebelarska akademija nudi neformalna izobraževanja s področja čebelarjenja, ki je zasnovano kot inovativen, tematsko osredotočen program “Problem based education” (PBE). Izobraževanje se prične s posvetom splošno čebelarjenje,  ki predstavlja predhodno stopnjo nadaljnjega tematskega  izobraževanja “Problem based education”.

VRSTE IZOBRAŽEVANJ, KI JIH PONUJA SLOVENSKA ČEBELARSKA AKADEMIJA

Izobraževanja se bodo izvajala v slovenskem jeziku in v tujih jezikih, predvidoma največ v angleškem jeziku. Izobraževanja bodo potekala na več nivojih tako po vsebini, kot po obsegu. V temelju se delijo na:

  • Splošna – osnovna izobraževanja, ki bodo organizirana v različnih časovnih okvirjih, vsak v slovenskem in angleškem jeziku. Programe je možno časovno in vsebinsko prilagoditi glede na cilje in druge omejitve ali priložnosti udeležencev oz. njihovega okolja.
  • Specializirana izobraževanja, ki bodo organizirana na štirih vsebinski področjih (Tehnologije v čebelarstvu, Varna hrana, Zdravstveno varstvo čebel, Trženje čebeljih proizvodov, Vzreja matic, Čebelar kot promotor biodiverzitete, Izobraževanja s področja čebelarstva za invalidne osebe in osebe z motnjami v razvoju in Apiturizem) v  različnih časovnih okvirjih, vsak v slovenskem in angleškem jeziku