PRVO IZOBRAŽEVANJE SLOVENSKE ČEBELARSKE AKADEMIJE

V soboto, 29. junija 2019, je potekalo prvo izobraževanje Slovenske čebelarske akademije na temo Osnove vzreje matic.

Izobraževanje je potekalo v Višnji Gori,  rojstnem kraju kranjske čebele. Najprej so se udeleženci izobraževanja, pod mentorstvom dr. Petra Kozmusa, seznanili s teoretičnimi osnovami na področju vzreje matic. Predstavljene so jim bile veljavna zakonodaja, selekcija in odbira čebeljih družin, različne tehnologije vzreje matic in pripadajoča oprema, praha matic ter pakiranje in trženje matic.

Praktični del izobraževanja se je nadaljeval v Zagradcu pri čebelarju in vzrejevalcu matic Henriku Zaletelju. Izobraževanje z naslovom Osnove vzreje matic je obiskalo devetnajst udeležencev, ki so bili prva skupina prejemnikov potrdila o izobraževanju po specialnih programih Slovenske čebelarske akademije.

Posebna zahvala za pomoč pri organizaciji izobraževanja gre Občini Ivančna Gorica, Čebelarski zvezi Slovenije in gospodu Zaletelju z družino.

Mnenja udeležencev prvega izobraževanja Slovenske čebelarske akademije:

»Pohvalil bi izbiro posameznih poglavij iz teme izobraževanja, točen začetek predavanj, jasnost navodil o poteku ter kraju in času izvedbe izobraževanja ter hitro in učinkovito komunikacijo z vami.«

»Bolj kot razmišljam, bolj sem hvaležna za udeležbo na izobraževanju, ker sem izvedela res veliko uporabnih informacij, čeprav sem sama še na čistem začetku pridobivanja znanja o čebelah. Nad izvedbo nimam pripomb, lepo je poslušati strokovnjake, dodatna vrednost pa je tudi, da so to ljudje, ki z veseljem čebelarijo. Na tak način se znanje posreduje tako, da človeka svet čebel še bolj navduši in mu seže do srca.«