Rojstni dan Slovenske čebelarske akademije in obeležitev svetovnega dneva čebel

Ljubljana, 17. 4. 2019 – Slovenija je leta 2018 ustanovila Slovensko čebelarsko akademijo (SČA), ki v okviru razvojnega sodelovanja širi znanje čebelarstva v mednarodnem prostoru in v državah v razvoju. Konference ob obeležitvi ustanovitve akademije se je udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec, dogodka pa sta se poleg predsednika čebelarske zveze Boštjana Noča in predstojnice Akademije Damjane Grobelšek, udeležila tudi predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan ter minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar. S svojim prispevkom so nas počastili tudi vsi trije dekani sodelujočih izobraževalnih inštitucij programskega odbora SČA: prof. dr. Andrej Kirbiš, dekan UL Veterinarske fakultete, prof. dr. Emil Erjavec, dekan UL Biotehniške fakultete in prof. dr. Branko Kramberger, UM Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.

Konferenca je bila namenjena predstavitvi delovanja Slovenske čebelarske akademije, povezala pa je tudi stroko s prakso v obliki izobraževanj za širšo čebelarsko javnost. Ministrica dr. Pivec je v nagovoru izpostavila, da si Slovenija z 20. majem, svetovnim dnevom čebel prizadeva, da bi svetovni javnosti čim bolj približala pomen čebel ter ostalih opraševalcev za človeštvo, predvsem pri zagotavljanju prehranske varnosti, preprečevanju lakote v svetu ter ohranjanju okolja in biotske raznovrstnosti. »Z mednarodnim sodelovanjem lahko dosežemo še boljše rezultate pri zaščiti čebel in razvoju čebelarstva in ne nazadnje – trajnostnemu razvoju oz. globalnemu varovanju okolja.« Na ministrstvu se pomena čebel in čebelarstva dobro zavedamo, kar se po besedah ministrice zrcali v skrbi za celostno podporo slovenskemu čebelarstvu. »Uspešno izvajamo triletne evropske programe ukrepov na področju čebelarstva, podpiramo tudi delovanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, imamo potrjen rejski program za kranjsko čebelo, sprejeli smo Resolucijo o zaščiti kranjske čebele, ki pomeni nadgradnjo rejskega programa, vzpostavljena pa je tudi javna specialistična veterinarska služba za zdravstveno varstvo čebel.«


Nadalje je ministrica povedala, da je Slovenija leta 2018 ustanovila Slovensko čebelarsko akademijo z namenom širjenja bogatega, več kot dvesto let starega znanja o čebelarjenju na Slovenskem v obliki neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva. »S prenosom znanja na države v razvoju želimo dati svoj prispevek k reševanju lakote in revščine.« Na pobudo nevladne organizacije BRAC, največje nevladne organizacije na svetu, ki deluje na področju reševanja potreb prebivalstva, zlasti otrok in žensk ter boja proti revščini v Bangladešu, poteka preko Slovenske čebelarske akademije že prvi pilotni projekt. Ministrica dr. Pivec je predstavila tudi načrte MKGP za letošnjo 2. obeležitev svetovnega dne čebel ter omenila tudi pomemben dokument, ki ga pripravlja MKGP – Načrt aktivnosti Vlade RS za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022. Dokument opredeljuje delovanje Vlade RS in deležnikov do leta 2022 po posameznih vsebinskih sklopih. Izhodišča in strokovne podlage za načrt aktivnosti je pripravila posebna medresorska delovna skupina, ki jo vodi naše ministrstvo, v kratkem ga bo obravnavala Vlada RS.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je ob tej priložnosti poudaril pomen čebelarske akademije. »Ker je tu združeno marsikaj, kar znamo. Imamo široko področje znanja združeno na enem mestu.« Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar je v nagovoru dejal, da »Slovenijo svet vse bolj povezuje z neokrnjeno naravo, zelenim in čistim okoljem, s skrbjo za uravnotežen, trajnostno naravnani razvoj.« Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pa je izpostavil, da bo čebelarska akademija pustila dolgoročne sledi v smislu širjenja znanja na svetovni ravni. Predstojnica Slovenske čebelarske akademije Damjana Grobelšek je prvo leto delovanja ocenila kot obdobje, ko se je akademija postavila na noge, zdaj pa skuša hoditi. »Poleg prenosa znanja v tujino in krepitvijo znanja doma je priložnost za prihodnost uskladitev akademije z noto apiturizma. Na tem področju se že oblikuje izobraževalni modul s tega področja, Akademija pa že ima nekaj programov, v kratkem bodo začeli usposabljati tudi inštruktorje za prenos različnih znanj v čebelarstvu.

Osrednja razprava z naslovom:
“Slovensko čebelarstvo v središču svetovne pozornosti – kako naprej? ” je s panelisti prišla do pozitivnih in vzpodbudnih zaključkov, ki dobrodošlo prispevajo pisanju prihodnosti SČA.

Po razpravi so sledile strokovne izobraževalne vsebine namenjene čebelarjem, so jih v dopoldanskem delu pripravili člani SČA, v popoldanskem delu pa Javna svetovalna služba v čebelarstvu.

Posnetki govorov so dostopni na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=8UOfZaetqg0