Terenski obisk v Etiopiji: Slovenska čebelarska akademija (SČA) in podjetje INOA v času od 7. do 17. marca 2020

Ozadje strokovnega obiska

Etiopija sodi med nerazvite države, saj se okoli 85 % prebivalstva preživlja s samooskrbnim kmetijstvom. Po podatkih Svetovne banke pa se Etiopija že več let zapored nahaja med tremi najhitreje rastočimi gospodarstvi na svetu, zato kljub revščini predstavlja velik potencial.

Strokovni obisk je potekal v organizaciji podjetja INOA d.o.o., ki uspešno deluje v Etiopiji od leta 2017. V okviru projekta Greening Ethiopian Manufacturing (GEM) sodeluje z več kot 100 lokalnimi deležniki iz javnega in zasebnega sektorja, zlasti uspešno v Lalibeli na področju trajnostnega turizma.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je oktobra 2018 opravil prvi slovenski uradni obisk v Etiopiji. Obe državi sta zaznali skupen interes na področju kmetijstva, predvsem čebelarstva.

Etiopski strani je bila predstavljena novoustanovljena Slovenska Čebelarska akademija in možnosti prenosa slovenskega čebelarskega znanja zainteresiranim strokovnjakom.

V okviru Dneva Afrike maja 2019 je INOA predstavila projekt GEM in pripeljala etiopskega partnerja Precise Consult. Stekli so prvi pogovori s SČA o možnostih sodelovanja.

Na pobudo MZZ (Katja Bogataj) je bil oktobra 2019 organiziran prvi sestanek MZZ-MKGP-SČA-INOA.

Dogovor sestanka je bila izvedba obiska (“fact-finding mission”) v Etiopiji v začetku leta 2020. Podjetje INOA je v času od 20.10. do 2.11.2019 opravilo terensko pripravo obiska.

Srečanja s ključnimi deležniki v času obiska 7. – 17. 3. 2020

Predstojnica SČA in namestnica direktorja podjetja INOA sva 10. 3. obiskali Ministrstvo za kmetijstvo, kjer sva se srečali z g. Hezkielom, vodjem kabineta ministra za kmetijstvo, in go. Aynalem, državno sekretarko (State Minister of Agricultural Input and Output Marketing Sector).

Pridobili sva njihovo zaupanje in politično podporo za nadaljnje delo. Etiopska stran je izrazila podporo vključevanju čebelarstva kot dodane vrednosti že obstoječim trajnostnim praksam v Etiopiji.

Dne 12.3. smo obiskali Bee Research Center v Holeti, osrednjo etiopsko institucijo na področju razvoja čebelarstva, ki se zavzema za razvoj dobre čebelarske prakse pri lokalnih čebelarjih Vzhodne Afrike. Izvajajo več aktivnosti z namenom povečanja proizvodnje, izboljšave tehnologije čebelarjenja izhajajoč iz naravnih virov in lokalnega načina čebelarjenja. Aktivni so predvsem na področju pridelave kakovostnega medu in čebeljih pridelkov, vzreje matic in genetike, čebelje paše, izdelave opreme za čebelarjenje, raziskav v kmetijstvu. Raziskovalni center ima 110 zaposlenih raziskovalcev in 16 izpostav za prenos najnovejšega znanja na lokalne kmete.

Center Holeta je financiran s strani etiopske vlade in delno preko projektov EU ter nevladnih organizacij (FAO idr.). Kljub visoki kakovostni ravni delovanja centra imajo relativno malo izkušenj na področju povezovanja trajnostnega turizma s čebelarstvom, za kar so pokazali veliko zanimanje.

V času od 13.-14.3. smo obiskali osrednjo etiopsko turistično destinacijo, kraj Lalibela v amharski regiji.  Srečali smo se s preprostimi čebelarji, obiskali lokalno tržnico s ponudbo medu ter se sestali z županom in vodstvom lokalne turistične organizacije. Seznanili smo jih z možnostmi razvoja nadaljnjih skupnih projektov na področju trajnostnega turizma z elementi ekološkega čebelarstva, za kar so pokazali interes.

Zaključek

Idejna zasnova projekta pod okriljem podjetja INOA, ki bo povezala trajnostne ekološko naravnane turistične prakse s čebelarstvom, je dobila močno podporo s strani Holeta raziskovalnega centra. Podjetje INOA bo pri pripravi strokovnih vsebin projekta sodelovalo s SČA predvsem na nivoju prenosa znanja s področja čebelarstva s poudarkom na trajnostnem čebelarjenju, varnosti in kakovosti čebeljih pridelkov. Raziskovalni center Holeta bo z ekipo raziskovalcev sodeloval v lokalni implementaciji praktičnega dela projekta.

Nadaljnji koraki obsegajo pripravo idejne zasnove projekta trajnostnega turizma v povezavi s čebelarstvom kot tudi razgovore z morebitnimi zainteresiranimi donatorji (FAO, BPW, ITF, EU).

Nadaljnja vloga MZZ bo dobrodošla pri povezovanju s ključnimi sogovorniki, vključevanju v sheme razvojne pomoči in medresorskega sodelovanja (MKGP, MOP), pri promociji projekta na mednarodnih dogodkih (Dan Afrike, Svetovni dan čebel v povezavi z MKGP, BSF).