WEBINAR BEE VIRTUAL!

Termin: 6. – 10. april 2020, vsak dan v času trajanja izobraževanja med 19.00 in 20.30 uro

Turizem je bil do nedavnega tretja največja gospodarska panoga na svetu, ki je zagotavljala več kot 10% svetovnega BDP in ustvarjala vsako deseto delovno mesto na svetovni ravni.
Zaradi nenadne spremembe, ki bo dolgoročno prinesla tako gospodarske kot tudi družbene spremembe tudi v turizmu, je prilagoditev nujna. Prihodnost je virtualna in znanstveniki že govorijo o ekonomiji virtualnih izkušenj, ki bo krojila naslednje desetletje.
Tovrstno izobraževanje je torej namenjeno osvajanju novih znanj za prihodnost turizma, ki bodo ločnica med tistimi, ki se bodo na spremembe prilagodili in med tistimi, ki se ne bodo. Čas je za: Bee Virtual!

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje je sestavljeno iz petih modulov, ki potekajo v petih zaporednih dnevih po dve šolski uri. Razdeljeno je na teoretični in praktični del, kjer udeleženci na osnovi pridobljenega znanja že oblikujejo osnutek za svoj produkt ter ga ocenijo skupaj z mentorjem.

Udeleženec se udeleži izobraževanja po lastni izbiri: v paketu vseh modulov ali po posamičnih modulih.

Udeleženec pridobi potrdilo o udeležbi za vsak modul posebej.
Po vseh petih opravljenih modulih pa se lahko udeleži tudi pisnega izpita. Na osnovi uspešno opravljenega izpita tako pridobi certifikat o opravljenem celotnem tečaju.

Izobraževanje in izpit v celoti potekata v virtualnem okolju. Virtualno predavalnico zagotovi izvajalec izobraževanja (G-Guide).

VSEBINA PRVEGA TOVRSTNEGA IZOBRAŽEVANJA JE POSEBEJ PRILAGOJENA API-PONUDNIKOM IN ČEBELARSKO-TURISTIČNIM VODNIKOM OZ. VSEM, KI DELUJETE V APITURIZMU in ki bi želeli svojo zgodbo oz. ponudbo prilagoditi trenutnemu spremenjenemu stanju na turističnem trgu in posledično tako ustvariti in posredovati virtualno izkušnjo širokemu krogu sodobnih, virtualnih turistov.

Modul 1: Virtualni turizem in primeri dobre prakse
– Kaj je virtualni turizem
– Priložnosti v panogi in sodobni trendi v ekonomiji virtualnih izkušenj
– Primeri dobrih praks v virtualnem turizmu

Modul 2: Tehnična znanja 1
– Uporaba obstoječih virtualnih izkušenj za turistično predstavitev
– Kako lahko sami ustvarjamo turistične izkušnje v virtualnem okolju
– Uporaba moderne tehnologije za kreiranje virtualnih izkušenj
– Kakšna tehnologija nam je na voljo za prenos turistične izkušnje v
virtualno okolje
– Katero tehnologijo lahko uporabimo brezplačno za delovanje v
virtualnem okolju

Modul 3: Tehnična znanja 2
– Kako ustvarjamo virtualne turistične izkušnje
– Urejanje video vsebin
– Prenosi iz destinacije v živo
– Objavljanje vsebin v virtualnem okolju

Modul 4: Kreiranje vsebin za virtualne izkušnje in marketing za api-ponudnike in čebelarsko-turistične vodnike
– Kako oblikujemo in povemo dobro zgodbo v virtualnem okolju
– Pasti in prednosti virtualnega okolja
– Primeri dobrih zgodb
– Kje in kako lahko tržimo svojo virtualno turistično ponudbo
– Osnove spletnega marketinga
– Kdo je kdo v svetovni turistični industriji in kako jim lahko prodamo
svojo ponudbo

Modul 5: Praktični del
– Oblikovanje produkta z vodstvom mentorja in priporočila
– Prenos znanja v prakso na primerih udeležencev
– Oblikovanje virtualne turistične izkušnje

LOKACIJA IZOBRAŽEVANJA:
Na lokacijah prijavljenih udeležencev. Ker gre za izobraževanje na daljavo (Webinar sistem), je za udeležbo potrebno posedovati računalnik z vsaj možnostjo glasovnega sprejemanja.

CENA IZOBRAŽEVANJA:
Cena izobraževanja je 99,00 € /osebo (izobraževalec ni zavezanec za DDV)
Cena za posamezni modul je 25 €/modul/udeleženca

Cena vključuje:
– Pripravo in izvedbo izobraževanja
– Gradiva v elektronski obliki za vse udeležence
– Pripravo in oceno izpita ter zaključni certifikat (samo po opravljenih
vseh 5 modulih)
– Mentorstvo za oblikovanje produktov v času izobraževanja
– Virtualno učno okolje

Prijava na izobraževanje:
Cenjene prijave pošljite do 3. aprila 2020 na e – naslov: sca@kis.si
Za več informacij pokličite na GSM 041 737 717

Plačilo izobraževanja:
kompletno izobraževanje ali posamezni moduli, označite prosimo s številkami 1-5 do vključno 5. aprila 2020 na račun:

Inštitut Svetovljan
Cesta 13. julija 18
1261 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0001 5719 488


IZVAJALEC IZOBRAŽEVANJA:

G-Guides
https://www.gguides-academy.com/