Uspješno završeno obrazovanje: Uzgoj matica i Selekcija

U srpnju je Slovenska pčelarska akademija uspješno provela obrazovanje: Uzgoj matica i selekcija za pčelare iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Edukacija je sadržavala teoretski dio koji su predavali naši stručnjaci: dr. Aleš Gregorc, mag. Marko Hrastelj i dr. Peter Kozmus. Praktični dio treninga odvijao se svaki dan kod uzgajivača matica – Mihu Novaka.

Teoretski dio, koji se održao u predavaonici Poljoprivrednog instituta Slovenije, sudionicima je ponudio znanje o osnovama Kranjske pčele i Biologiji uzgoja matica, nakon čega je uslijedilo predavanje o Povijesti uzgoja matica u Sloveniji i Selekciji pčelinjih zajednica, a zaključio predavanjem o Različitim načinima uzgoja matica i Oplodnji matica.

Praktični dio obrazovanja obuhvaćao je individualnu nastavu i demonstraciju rada. Sudionici su naučili kako raditi s matičnjacima, kako odabrati prikladan materijal za presađivanje, upoznali su se s postupkom presađivanja ličinki, pripremali i radili su s pčelinjim zajednicama za uzgoj matičnjaka, naučili su kako raditi s matičnjacima, kako puniti dijelove za oplodnju i kako prikupljati oplođene matice te dodavati neoplođene matice i matičnjake u dijelove za oplodnju.

Kao što je rekao jedan od sudionika: “Predavanja su bila odlično organizirana, predavači su također bili izvrsni, ali najviše sam dobio iz praktičnog, individualnog rada.”