Uzgoj matica i selekcija

Matica je središte pčelinjeg društva, njezina nazočnost osigurava radni ritam, a lijeganjem brojnih jajašaca osigurava i snagu društva.

Prijava za obrazovanje

Pčelinja društva s mladim, jednogodišnjim maticama nakupe čak do 42.2 % više meda od pčelinjih društava s trogodišnjim maticama.

 Svaki napredni pčelar zna da su kvalitetne matice prvi uvjet za zdravo i profitabilno pčelinje društvo. Ako su matice stare i neproduktivne potrebno ih je zamijeniti novima. Za uspješan uzgoj kvalitetnih matica i zamjenu starih potrebno vam je produbljeno znanje. Mi ćemo vam ga s ponosom predati jer smo specijalisti za uzgoj matica i selekciju. Svake godine u Sloveniji uzgojimo 40.000 matica, a čak trećinu prodamo u inozemstvo.

Želite naučiti kako uzgojiti kvalitetne matice? Kako povećati brojnost lijeganja jajašaca, nagon za čišćenjem vaših pčelinjih društava? Rado biste se bavili pčelarstvom s pčelama koje se odlikuju mirnoćom? Pitate se kako pčelinjim društvima smanjiti podložnost bolestima i kako učinkovito iskoristiti određene paše? Pridružite nam se i naučit ćete kako odabrati najbolje pčelinje društvo s optimalnim svojstvima za uzgoj matica. Prava matica je naime duša cijelog društva koja svojim boravkom u košnici stimulira i potiče sve.

VRIJEDNOST PROGRAMA

  • Naučit ćete uzgojiti kvalitetne i reproduktivne matice.
  • Saznat ćete sve tajne uspješnog uzgoja matica koje su plod dugogodišnje tradicije uzgoja i selekcije slovenskih pčelara i stručnih službi Pčelarskog saveza Slovenije, Poljoprivrednog instituta Slovenije i Biotehničkog fakulteta.
  • Usvojit ćete tehnološki postupak zamjene matica.

NAČIN RADA

  • Predavanja vodećih, međunarodno afirmiranih akademskih stručnjaka s područja matica i selekcije
  • Posjet primjeru bore prakse na terenu
  • Praktični rad: sami ćete se iskušati u cjelokupnom postupku uzgoja matica
  • Posjet najvećemu uzgajivaču matica u Sloveniji

Obrazovanje će se održati na vrhuncu sezone uzgoja.

UČITE OD NAJBOLJIH!

Budući da se u Sloveniji bavimo pčelarstvom s autohtonom podvrstom pčela, sivom pčelom (Apis mellifera carnica), uzgoju kvalitetnih matica posvećujemo izuzetnu pozornost.

  • Imamo dugogodišnju tradiciju na području uzgoja matica i zato su naše matice posebno cijenjene
  • Slovenija je genska banka sive pčele u prirodi jer je uvoz pčela, pčelinjih matica ili bilo kakvog genetskog materijala zabranjen

Sa zadovoljstvom ćemo vam predati naša tradicionalna znanja o uzgoju matica.

PRIJAVITE SE NA sca@kis.si