Izobraževanja

Izobraževanje in usposabljanje na področju čebelarstva pomembno prispeva k širjenju informacij, dobrim praksam, sodelovanju in pridobivanju novih znanj in izkušenj ter s tem k dvigu ozaveščenosti družbe o pomenu čebel in divjih opraševalcev. Ker sta uspeh čebelarjev in kakovost pridelka odvisna od številnih nepredvidljivih dejavnikov je poleg praktičnih izkušenj ključno prav izobraževanje čebelarjev. Tudi novi dejavniki, ki v zadnjih desetletjih škodljivo vplivajo na čebele posledično zahtevajo povečano skrb za čebele, nova znanja ter spremenjen način čebelarjenja.

SČA izvaja izobraževanja v treh sklopih:

  • V prvem sklopu potekajo izobraževanja čebelarskih inštruktorjev, mentorjev oziroma izvajalcev izobraževanj, z namenom poenotiti znanje in vsebino izobraževanj. Usposabljanje na tem nivoju izvajajo pedagoški in strokovni delavci izobraževalnih institucij na področju čebelarstva.
  • V drugem sklopu se izvajajo razviti izobraževalni programi za zainteresirano javnost.
  • V tretjem sklopu se izvajajo izobraževanja za države v razvoju na način projektnega dela s tako imenovanimi potujočimi čebelarskimi inštruktorji.
Aktualna izobraževanja

Apiturizem

Apiturizem predstavlja ključni segment zelenega gospodarstva, saj pomembno spodbuja ekonomičnost čebelarstva in upošteva načela strategije razvoja  trajnostnega turizma.

Preberi več

Čebelarjenje z AŽ panji

Za poslikanimi pročelji slovenskih čebelnjakov so zloženi AŽ panji, glavna tehnološka posebnost čebelarjenja v Sloveniji.

Preberi več

Vzreja matic in selekcija

Matica je središče čebelje družine, njena navzočnost zagotavlja delovni zagon, z izleganjem številnih jajčec pa tudi moč družine.

Preberi več

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP* so namenjene vsem čebelarjem kot pomoč in usmeritev pri zagotavljanju varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov.

Preberi več
Izobraževanja v nastajanju