Izobraževanja

Izobraževanje in usposabljanje na področju čebelarstva pomembno prispeva k širjenju informacij, dobrim praksam, sodelovanju in pridobivanju novih znanj in izkušenj ter s tem k dvigu ozaveščenosti družbe o pomenu čebel in divjih opraševalcev. Ker sta uspeh čebelarjev in kakovost pridelka odvisna od številnih nepredvidljivih dejavnikov je poleg praktičnih izkušenj ključno prav izobraževanje čebelarjev. Tudi novi dejavniki, ki v zadnjih desetletjih škodljivo vplivajo na čebele posledično zahtevajo povečano skrb za čebele, nova znanja ter spremenjen način čebelarjenja.

Aktualna izobraževanja

Apiturizem

Apiturizem predstavlja ključni segment zelenega gospodarstva, saj pomembno spodbuja ekonomičnost čebelarstva in upošteva načela strategije razvoja  trajnostnega turizma.

Preberi več

Čebelarjenje z AŽ panji

Za poslikanimi pročelji slovenskih čebelnjakov so zloženi AŽ panji, glavna tehnološka posebnost čebelarjenja v Sloveniji.

Preberi več

Vzreja matic in selekcija

Matica je središče čebelje družine, njena navzočnost zagotavlja delovni zagon, z izleganjem številnih jajčec pa tudi moč družine.

Preberi več

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP* so namenjene vsem čebelarjem kot pomoč in usmeritev pri zagotavljanju varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov.

Preberi več
Izobraževanja v nastajanju