Čebelarjenje z AŽ panji

Za poslikanimi pročelji slovenskih čebelnjakov so zloženi AŽ panji, glavna tehnološka posebnost čebelarjenja v Sloveniji.

Bistvo upravljanja čebeljih družin v AŽ panju je dostop do katerega koli sata v panju z zadnje strani, z izvlečenjem satja v vodoravni smeri. Čebelari se lahko brez dvigovanja večjih bremen, postavitev panjev pa je mogoče prilagoditi tudi za delo oseb z omejenimi možnosti gibanja. Upravljanje čebel v zaščitenem prostoru čebelnjaka olajša delo predvsem pri čebelarskih opravilih, ki zahtevajo strogo časovno usklajenost kot je pri vzreji matic in pridobivanju matičnega mlečka. Sodobne rešitve AŽ čebelarjenja pa tudi rešujejo izzive tako glede nadzora in zatiranja varoj, kot tudi pridobivanja sortnega medu s prevažanjem čebel na paše ter pridobivanje ostalih čebeljih pridelkov.

Izobraževanje je mogoče organizirati kot celovit paket ali po modulih glede na interes in potrebe udeležencev.

KOMU JE IZOBRAŽEVALNI PROGRAM NAMENJEN?
Čebelarjem začetnikom in izkušenim čebelarjem, ki želijo preiti na čebelarjenje z AŽ panji, ali pa že imajo nekaj izkušenj s čebelarjenjem v AŽ panju.

CILJ PROGRAMA
Omogočiti čebelarju uspešen prehod na čebelarjenje z AŽ panji.

OBSEG PROGRAMA (skupno število ur): 18 ur

KOMPETENCE, PRIDOBLJENE S PROGRAMOM
Poznavanje osnov tehnologije čebelarjenja z AŽ panjem

SPRETNOSTI, PRIDOBLJENE S PROGRAMOM:
Osnovno opravljanje čebeljih družin v AŽ panji