Čebelarjenje z AŽ panji

Za poslikanimi pročelji slovenskih čebelnjakov so zloženi AŽ panji, glavna tehnološka posebnost čebelarjenja v Sloveniji.

Webinar 1: Predstavitev osnovnega pregleda čebeljih družin v AŽ panju

Webinar 2: Zatiranje varoje v AŽ panju 

Predali vam bomo znanje o čebelarjenju z AŽ panji, da boste v prihodnosti z AŽ panji čebelarili na enostavnejši, naprednejši in produktivnejši način.

Prijava na izobraževanje

Za poslikanimi pročelji slovenskih čebelnjakov so zloženi AŽ panji, ki so glavna tehnološka posebnost čebelarjenja v Sloveniji. AŽ panj se upravlja z zadnje strani in ga je možno postavljati v skladovnice. V njem so sati nameščeni vzdolžno v smeri izletavanja čebel. Sate je mogoče premikati kot liste v knjigi. Listovni panjski sistem je razvojno gledano avtohtono slovenski. Listovni panj v Alberti-Žnideršič različici se je med slovenskimi čebelarji hitro uveljavil in še danes ga v originalni obliki in v različnih izpeljankah uporablja več kot 90 odstotkov čebelarjev. Dom kranjske čebele je tako največkrat prav AŽ panj.

Zakaj čebelariti z AŽ panjem?

Avtentičen AŽ panj je izdelan iz kvalitetnega  materiala, kar zagotovi dolgo življenjsko dobo panja, ki se lahko ohrani skozi več generacij. AŽ panj je enostaven za uporabo in zahteva manj fizične moči. Na isti površini lahko čebelarimo z večjim številom AŽ panjev, saj jih je možno postaviti eden na drugega. AŽ panji so primerni za čebelarjenje v čebelnjakih. Glavna prednost čebelnjaka je, da čebelarju omogoča čebelarjenje v različnih vremenskih pogojih, saj svoje delo opravljajo v notranjosti. Pri čebelarjenju z AŽ panji boste pridelali bolj kakovosten med, ki bo vseboval do nekaj odstotkov manj vode v primerjavi z medom iz ostalih panjskih sistemov.

Preizkusite se v tehnologiji čebelarjenja z AŽ panji in osvojite potrebno znanje.

 Webinar številka 1 : Predstavitev osnovnega pregleda čebeljih družin v AŽ panju

V 19. stoletju so v Evropi in Severni Ameriki nastajale različne rešitve čebelarjenja s premičnim satjem. V tem procesu so čebelarji iz dežele Kranjske prispevali svoje rešitve, ki so se na začetku 20. stoletja oblikovale v svojstven slovenski panjski sitem, ki je združil takrat znane rešitve listovnih sistemov in tradicionalnih slovenskih čebelnjakov. Sodobni poklicni čebelarji so uvedli inovacije, zlasti čebelarjenje v večjem prostorskem panju, ki še vedno ohranja bistvene prvine prvotnega panja, ki ga je zasnoval Anton Žnideršič.

VREDNOST PROGRAMA

 • Naučili se boste na kaj morate biti pozorni pri osnovnem pregledu čebeljih družin
 • Spoznali boste kateri so primerni vremenski pogoji za pregled družin
 • Pokazali vam bomo kako upravljati s sati, da bo vaša čebelja družina na vrhuncu sezone uspešnejša in imela večji donos medu

NAČIN DELA

 • Predavanje preko Zoom aplikacije
 • Praktični prikaz
 • Konzultacije s predavateljem (vprašanja in odgovori)
 • Možnost ponovnega ogleda spletnega izobraževanja

Webinar številka 2 : Zatiranje varoje v AŽ panju

V današnjem času je v večjem delu sveta ključna skrb, kako poskrbeti za ustrezno zatiranje parazita varoje, da ne povzroča gospodarske škode v čebelarstvu. AŽ panj ima svoje specifike integriranega pristopa k zatiranju varoje. To vključuje specifične apitehnične ukrepe, kakor tudi ustrezno rabo sredstev za zatiranje varoje. Stroka poskuša čim bolje uveljaviti sonaravne načine, kljub temu pa ne smemo pozabiti tudi na ustrezno rabo konvencionalnih sredstev, predvsem v smislu skrbi za neoporečne čebelje pridelke iz panjev.

VREDNOST PROGRAMA

 • Izvedeli boste kaj varoja je, kdaj se je pojavila ter kako vpliva na čebeljo družino
 • Naučili se boste identificirati varojo v AŽ panju
 • Spoznali boste kateri načini preprečevanja širjenja varoje obstajajo in kateri način zatiranja je najbolj učinkovit za AŽ panjski sistem

NAČIN DELA

 • Predavanje preko Zoom aplikacije
 • Praktični prikaz
 • Konzultacije s predavateljem (vprašanja in odgovori)
 • Možnost ponovnega ogleda spletnega izobraževanja