Obeležimo svetovni dan čebel in opraševalcev

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je 20.decembra v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Prav je, da se svetovno javnost vsaj na ta dan opomni na pomembnosti ohranjanja čebel in drugih opraševalcev, na pomen čebel za celotno človeštvo ter pozove h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje.

Predlagateljica svetovnega dneva čebel je bil Republika Slovenija, domovina čebelarstva.

Slovenija je v preteklem letu stopila še korak naprej in ustanovila Slovensko čebelarsko akademijo, kot organizacijsko enoto Kmetijskega inštituta Slovenije. Slovenska čebelarska akademija organizira neformalna izobraževanja na področju čebelarstva. Na ta način želimo postati vodilna država na področju razvoja znanja in inovacij v čebelarstvu in s tem neto izvoznik novih čebelarskih znanj, praks in tehnoloških rešitev.

20 maj je rojstni dan Antona Janše iz Breznice (1734-1773).Bil je pionir modernega čebelarstva, eden največjih čebelarskih strokovnjakov vseh časov in prvi moderni čebelarski učitelj.

V okviru kongresa Apimondia v Montrealu v Kanadi 2019 vas 10. septembra med 15:30 in 18:30 v sobi 525AB vabimo na Slovenski dan, kjer bomo predstavili slovensko čebelarstvo in programe izobraževanja Slovenske čebelarske akademije, podprte s prispevki strokovnjakov, ki delujejo v Sloveniji in na mednarodni ravni.

Ob prazniku svetovnega dneva čebel vam Slovenska čebelarska akademija ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Čebelarske zveze Slovenije in Apimondie želi vse najboljše!

 

Rojstni dan Slovenske čebelarske akademije in obeležitev svetovnega dneva čebel

Rojstni dan Slovenske čebelarske akademije in obeležitev svetovnega dneva čebel

Ljubljana, 17. 4. 2019 – Slovenija je leta 2018 ustanovila Slovensko čebelarsko akademijo (SČA), ki v okviru razvojnega sodelovanja širi ...
Preberi več
Manuka Kiwi projekt izmenjave znanja s področja čebelarstva Slovenija – Nova Zelandija

Manuka Kiwi projekt izmenjave znanja s področja čebelarstva Slovenija – Nova Zelandija

Za vse vrste medu je znano, da imajo vsaj nekaj antibakterijskih lastnosti. Za manuka med velja hipoteza, da je ta ...
Preberi več
Loading...

Slovenska čebelarska akademija podpira projekt ČZS, JSSČ »Pijmo kavo in čaj z medom«

Skodelica kave s sodelavci je okus sreče in dobro izkoriščen čas, če pa ji dodamo še slovenski med, je to naložba v naše zdravje!

 

Slovensko čebelarsko akademijo (SČA) opredeljuje Zakon o kmetijstvu ZKme-1E in je namenjena neformalnemu izobraževanju o čebelarjenju, biodiverziteti in sobivanju z naravo. SČA je del Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) in se nahaja v Ljubljani na sedežu inštituta. SČA je nastala kot odgovor na povpraševanje tujcev glede slovenskega bogatega znanja o čebelarstvu. Sestavlja jo predstojnik akademije in programski odbor. SČA je inovativna s svojim tematsko osredotočenim pristopom, ki spodbuja kandidate h kreativnemu mišljenju. Slovenska čebelarska akademija prinaša možnost povezovanja različnih strok v skupno poslanstvo širjenja kvalitetnega znanja o čebelah, čebelarjenju in opraševanju, sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki z različnih področij in praktična uporaba širše mreže znanja. S svojim delovanjem si bo SČA prizadevala k širjenju zavesti vseživljenjskega učenja, k povezovanju posameznih regij in pospeševanju razvoja turizma. Poglavitni cilj je sooblikovati čebelarja s širokim, uporabnim znanjem, temeljnimi vrednotami življenja z naravo, promociji biodiverzitete, z globalnim pogledom na čebelarjenje v svetovnem merilu, ki bo s ponosom izkazoval pridobljeno znanje na Slovenski čebelarski akademiji.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/2018 z dne 4.4.2018, se za namen izvajanja neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva se ustanovi Slovenska čebelarska akademija kot organizacijska enota Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS). SČA nastopa v pravnem prometu skladno z aktom o ustanovitvi KIS.