Si sapis, sis apis

“Če si moder, bodi kot čebela.”

O Slovenski čebelarski akademiji

Slovenci imamo več stoletij dolgo čebelarsko tradicijo, na kateri slonijo vsa znanja in spoznanja povezana s sodobnim čebelarstvom na Slovenskem. Slovenska čebelarska akademija (SČA) prispeva k širjenju bogatega, več kot dvesto let starega znanja o čebelarjenju na Slovenskem v obliki neformalnih izobraževanj tako v Sloveniji kot v tujini. SČA je bila ustanovljena leta 2018 kot odgovor na izražene interese številnih držav po prenosu slovenskega znanja, kompetenc in praks slovenske čebelarske stroke na druge države. SČA si prizadeva širiti znanje o čebelarjenju v obliki neformalnih izobraževanj, promovirati slovenske izobraževalne ustanove na področju čebelarstva in širiti nova znanja v nacionalnem in mednarodnem okvirju.

Preberi več

Izobraževanja

Namen SČA je izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva. SČA svoje poslanstvo, širjenje bogatega znanja o čebelarjenju na Slovenskem, izvaja kot organizatorica in izvajalka izobraževanj različnega tipa. SČA je namenjena predvsem izobraževanju tujcev, izvajalcev izobraževanj in ostale zainteresirane javnosti. 

Apiturizem

Apiturizem predstavlja ključni segment zelenega gospodarstva, saj pomembno spodbuja ekonomičnost čebelarstva in upošteva načela strategije razvoja  trajnostnega turizma.

Čebelarjenje z AŽ panji

Za poslikanimi pročelji slovenskih čebelnjakov so zloženi AŽ panji, glavna tehnološka posebnost čebelarjenja v Sloveniji.

Vzreja matic in selekcija

Matica je središče čebelje družine, njena navzočnost zagotavlja delovni zagon, z izleganjem številnih jajčec pa tudi moč družine.

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP* so namenjene vsem čebelarjem kot pomoč in usmeritev pri zagotavljanju varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov.

Čebelarski inštruktorji

Izobraževalne programe Slovenske čebelarske akademije izvajajo čebelarski inštruktorji in inštruktorice, ki imajo primerna znanja in izkušnje. Gre za visoko usposobljene praktike, ki imajo pozitiven odnos in zmožnost ter željo, da prenašajo znanja in spretnosti na slušatelje tako v slovenskem, angleškem in drugih tujih jezikih.

Čebelarski inštruktorji

O slovenskem čebelarstvu

Cesarica Marija Terezija je že davnega leta 1770 imenovala Kranjca Antona Janšo za prvega učitelja čebelarstva v habsburški monarhiji. Slovenski čebelarji so danes v svetu poznani kot odlični strokovnjaki na svojem področju, ki so dobro organizirani in čebelarijo na čebelam prijazen in trajnosten način. Njihovo znanje in kompetence so izjemno cenjene in predstavljajo zgled za čebelarje v drugih državah.

Preberi več

Predstavitev SČA

Poglej video