Slovenska čebelarska akademija (ZKme-1E; UL RS ŠT. 22/2018 z dne 4.4.2018), oddelek Kmetijskega inštituta Slovenije, je namenjena neformalnemu izobraževanju o čebelarjenju, biodiverziteti in sobivanju z naravo. SČA je inovativna s svojim tematsko osredotočenim pristopom, ki spodbuja kandidate h kreativnemu mišljenju. Izvaja izobraževanja za izvajalce, zainteresirane skupine in države v razvoju.

Na usposabljanje vabimo:

ČEBELARSKE INŠTRUKTORJE – SODELAVCE SLOVENSKE ČEBELARSKE AKADEMIJE (M/Ž)

za poučevanje v Sloveniji in po svetu

Področja dela čebelarskih inštruktorjev:

  • Splošno čebelarstvo

  • Tehnologije v čebelarstvu

  • Varna hrana

  • Zdravstveno varstvo čebel

  • Trženje čebeljih proizvodov

  • Vzreja matic

  •  Čebelar kot promotor biodiverzitete

  • Izobraževanja s področja čebelarstva za invalidne osebe in osebe z motnjami v razvoju

  • Čebelarstvo za države v razvoju (potujoči čebelarski inštruktor)

Pričakujemo:

Čebelar praktik, najmanj poklicna šola oz. poklicna kvalifikacija v čebelarstvu (5 let čebelarjenja z vsaj 10 čebeljimi družinami)

ali

Izkušnje vezane na specifično področje dela čebelarskih inštruktorjev.

Zaželeno – prednost pri izbiri:

Znanje angleškega jezika in drugih tujih jezikov

Ponujamo:

Za izbrane kandidate bo SČA organizirala ustrezna usposabljanja z različnih področij, ki bodo v letu 2019 subvencionirana. Po opravljenem usposabljanju kandidat prejme naziv čebelarski inštruktor SČA in bo lahko sodeloval v izobraževanjih SČA.

Motivacijsko pismo z življenjepisom pošljite na e – naslov: sca@kis.si z zadevo: ČEBELARSKI INŠTRUKTOR najkasneje do 20. 3. 2019.

 

Slovenska čebelarska akademija podpira projekt ČZS, JSSČ »Pijmo kavo in čaj z medom«

Skodelica kave s sodelavci je okus sreče in dobro izkoriščen čas, če pa ji dodamo še slovenski med, je to naložba v naše zdravje!

 

Manuka Kiwi projekt izmenjave znanja s področja čebelarstva Slovenija – Nova Zelandija

Manuka Kiwi projekt izmenjave znanja s področja čebelarstva Slovenija – Nova Zelandija

Za vse vrste medu je znano, da imajo vsaj nekaj antibakterijskih lastnosti. Za manuka med velja hipoteza, da je ta ...
Preberi več
12.11.2018 Srečanje z novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12.11.2018 Srečanje z novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Srečanje z novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dr. Aleksandra Pivec nas je 12.11. obiskala na Kmetijskem inštitutu Slovenije ...
Preberi več
Loading...

Slovensko čebelarsko akademijo (SČA) opredeljuje Zakon o kmetijstvu ZKme-1E in je namenjena neformalnemu izobraževanju o čebelarjenju, biodiverziteti in sobivanju z naravo.

SČA je del Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) in se nahaja v Ljubljani na sedežu inštituta. SČA je nastala kot odgovor na povpraševanje tujcev glede slovenskega bogatega znanja o čebelarstvu. Sestavlja jo predstojnik akademije in programski odbor.

SČA je inovativna s svojim tematsko osredotočenim pristopom, ki spodbuja kandidate h kreativnemu mišljenju.

Slovenska čebelarska akademija prinaša možnost povezovanja različnih strok v skupno poslanstvo širjenja kvalitetnega znanja o čebelah, čebelarjenju in opraševanju, sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki z različnih področij in praktična uporaba širše mreže znanja. S svojim delovanjem si bo SČA prizadevala k širjenju zavesti vseživljenjskega učenja, k povezovanju posameznih regij in pospeševanju razvoja turizma.

Poglavitni cilj je sooblikovati čebelarja s širokim, uporabnim znanjem, temeljnimi vrednotami življenja z naravo, promociji biodiverzitete, z globalnim pogledom na čebelarjenje v svetovnem merilu, ki bo s ponosom izkazoval pridobljeno znanje na Slovenski čebelarski akademiji.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/2018 z dne 4.4.2018, se za namen izvajanja neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva se ustanovi Slovenska čebelarska akademija kot organizacijska enota Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS). SČA nastopa v pravnem prometu skladno z aktom o ustanovitvi KIS.