Vzreja matic in selekcija

Matica je središče čebelje družine, njena navzočnost zagotavlja delovni zagon, z izleganjem številnih jajčec pa tudi moč družine.

V panju je vedno samo ena matica. Vloga feromonov, ki jih izloča matica, je organizacija in vzdrževanje socialne skupnosti. Feromoni se prek spremljevalk prenašajo na druge delavke, kar prispeva k nekakšni uglašenosti med vsemi člani družine, da delujejo kot celota. Čebelarji največ pozornosti zato namenijo prav maticam, saj vedo, da prav te zagotavljajo uspešnost čebelarjenja. Redno menjavanje čebeljih matic je smiselno, saj so mlajše matice produktivnejše, manj rojijo – in tako se dosega večje donose medu. Vzreja matic, ki velja za najvišjo kvalifikacijo v čebelarstvu, ima v Sloveniji častitljivo globoke korenine, ki segajo daleč nazaj v čas Antona Janše.

Vzreja matic ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Že kmalu po drugi svetovni vojni so se nekateri čebelarji, zlasti na področju Gorenjske, specializirali za vzrejo matic in s tem odgovorili na množično povpraševanje tujcev po kranjski čebeli. V vsem tem obdobju se je znanje s tega področja dopolnjevalo in nadgrajevalo do te stopnje, da so slovenski vzrejevalci danes prepoznani in cenjeni po mnogih drugih deželah. Zlasti cenjene so matice kranjske čebele, po katerih množično povprašujejo vzrejevalci iz mnogih Evropskih držav in širše. V zadnjem obdobju je vse bolj cenjeno tudi znanje s področja vzreje matic, saj vse več držav spoznava prednosti ohranjanja svojih lokalnih podvrst čebel.

KOMU JE IZOBRAŽEVALNI PROGRAM NAMENJEN?
Izobraževalni program je namenjen tako tujcem kot tudi Slovencem. Najvišje število udeležencev izobraževalnega programa je 15 oseb. Kandidati so izkušeni čebelarji brez prakse na področju vzreje matic.

CILJ PROGRAMA
Kandidati bodo spoznali biologijo čebel, kranjsko čebelo, osnove selekcije, različne načine vzreje in se preizkusili v osnovnih korakih vzreje matic. Cilj programa je, da udeleženci pridobijo osnovni vpogled v vzrejo matic.

OBSEG PROGRAMA (skupno število ur): 18 ur

KOMPETENCE, PRIDOBLJENE S PROGRAMOM
Kandidati bodo seznanjeni s postopki izbora čebeljih družin za matičarje na podlagi lastnih ocen. Kandidati pridobijo osnovni vpogled v praktični način vzreje matic.

SPRETNOSTI, PRIDOBLJENE S PROGRAMOM
Teoretično in praktično znanje s področja vzreje matic.