Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP* so namenjene vsem čebelarjem kot pomoč in usmeritev pri zagotavljanju varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov.

IZOBRAŽEVANJE: SMERNICE DOBRIH HIGIENSKIH NAVAD V ČEBELARSTVU IN HIGIENSKE ZAHTEVE ZA PRIDELAVO MEDU  

Prijava na izobraževanje

Med je varno živilo, če je bilo v proizvodnji zagotovljeno in dokumentirano, da v njem ni škodljivih snovi ali pa so v mejah normalnosti.

Se zavedate odgovornosti in bi želeli iz svojih rok dajati le kakovostne in varne čebelje pridelke? Bi se radi seznanili z ustrezno tehnologijo čebelarjenja, da bo kakovost vašega medu na prodajnih policah enaka kot v panju? Vas zanima kako zagotavljati higieno v vašem panju? Bi želeli prodajati svoj med, pa nimate uvedenega notranjega nadzora? Bi radi izvedeli kako zagotoviti sledljivost vaših čebeljih pridelkov? Še nimate opravljenega usposabljanja o osnovah higiene živil?

Potem se nam pridružite in spoznajte sistem za zagotavljanje in dokumentiranje vseh bistvenih elementov varne pridelave in predelave čebeljih pridelkov.

Vrednost programa:

  • Spoznali boste idealne higienske in tehnične pogoje za delo ter spoznali pravilno tehnologijo pridelave medu
  • Pridobili boste teoretično znanje s področja smernic higienskih navad v čebelarstvu
  • Izobrazili se boste o senzoričnih lastnostih in prepoznavanju medu ter o njegovem utekočinjenju, polnjenju in obdelavi
  • Izboljšali boste kakovost svojih izdelkov in poskrbeli za prepoznavnost svojega medu
  • Naučili se boste, kako vzpostaviti, dokumentirati, uvajati in vzdrževati učinkovit sistem zagotavljanja varnih živil ter ga posodabljati

Način dela:

  • predavanja slovenskih strokovnjakov in raziskovalcev s področja smernic higienskih navad v čebelarstvu ter higienskih in tehničnih pogojih za pridelavo medu
  • obisk dveh primerov dobre prakse – kako pridelati med v skladu s higienskimi zahtevami

Učite se od najboljših.

V Sloveniji imamo tri zaščite geografskega poimenovanja medu, ki so priznane na evropski ravni, kar dokazuje kako zelo kakovosten je slovenski med.

Mednarodna metoda za zagotavljanje varne hrane, ki tudi čebelarjem pomaga doseči višji standard varnosti čebeljih pridelkov, se imenuje sistem HACCP. V Evropski Uniji države članice spodbujajo razvoj nacionalnih smernic dobre prakse za higieno in uporabo načel HACCP. Sistem omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi snovmi v živilih, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu ponujajo osnovne usmeritve pri vzpostavljanju in vzdrževanju notranjega nadzora po načelih sistema HACCP.

PRIJAVITE SE NA sca@kis.si