Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP* so namenjene vsem čebelarjem kot pomoč in usmeritev pri zagotavljanju varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov.

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP* upoštevajo veljavno evropsko zakonodajo s področja pridelave živil živalskega izvora. Povzemajo dejavnike tveganja, ki lahko vplivajo na varnost in kakovost čebeljih pridelkov in opredeljujejo splošne zahteve in priporočila za obvladovanje dejavnikov tveganja. Vključujejo postopke pridelave medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska ter njihove predelave. Čebelarjem so v pomoč pri zagotavljanju dobrih higienskih navad pri pridelavi čebeljih pridelkov, ohranjanju njihove kakovosti in varnosti, kar je naloga vsakega čebelarja. Povzemajo tudi pravila pravilnega označevanja medu in vodenja sledljivosti v čebelarstvu.

KOMU JE IZOBRAŽEVALNI PROGRAM NAMENJEN?
Čebelarjem, ki gojijo čebele, pridelujejo med in druge čebelje pridelke in jih dajejo v promet ter njihovi pomočnikom pri čebelarskih opravilih.

CILJ PROGRAMA
Predstavitev dejavnikov tveganja v čebelarstvu in ukrepov, s katerimi dejavnike tveganja odpravimo oz. zmanjšamo z namenom zagotavljanja varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov.

OBSEG PROGRAMA (skupno število ur): 4 ure

KOMPETENCE PRIDOBLJENE S PROGRAMOM

  • poznavanje dobrih higienskih navad pri pridelavi čebeljih pridelkov,
  • poznavanje dejavnikov tveganja,
  • poznavanje korekcijskih ukrepov,
  • vzpostavitev in vodenje notranjega nadzora v svojem čebelarstvu,
  • poznavanje pravil označevanja čebeljih pridelkov.

SPRETNOSTI PRIDOBLJENE S PROGRAMOM

  • poznavanje dejavnikov tveganja v čebelarstvu ter higienskih in tehničnih predpisov za zagotavljanje varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov,
  • usposobljenost za vodenje notranjega nadzora v čebelarstvu.

*HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ali analiza tveganja in kritične kontrolne točke: je sistem, ki omogoča identifikacijo oz. prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v živilih, ali stanji, ki lahko ogrožajo zdravje človeka.