Apiturizem

Apiturizem predstavlja ključni segment zelenega gospodarstva, saj pomembno spodbuja ekonomičnost čebelarstva in upošteva načela strategije razvoja  trajnostnega turizma.

Apiturizem temelji na inovativnosti, razlikovalni prednosti in visoki dodani vrednosti. Osnova za uspešen razvoj apiturizma je povezovanje ponudnikov apiturizma, ponudnikov turističnih proizvodov, turističnih društev, lokalnih skupnosti, regij in države ter partnerski nastop pri oblikovanju ponudbe, pozicioniranju in trženju tako v javnem kot zasebnem sektorju. Slovenija je prevzela vodilno vlogo pri spodbujanju razvoja apiturizma po svetu, kjer pomaga pri  prepoznavanju in izkoriščanju priložnosti v posameznih državah in prenosu dobrih praks ter skrbi za razvoj ponudbe apiturizma širom po svetu.  Ponudniki apiturizma so uvrščeni v shemo certificiranih ponudnikov. ČZS in Aritours, ApiRoutes, partnerja v zasnovi apiturizma, kot prva na svetu izvajata certificiranje in podeljujeta certifikate odličnosti. Z razvojem apiturizma ustvarjamo novo dimenzijo potovanj, ki prispevajo k višji kakovosti življenja, ljudi izobražujejo in v njih razvijajo visoko stopnjo spoštovanja in odgovornosti do naravnega, kulturnega in družbenega okolja.

 

Komu je izobraževalni program namenjen?

Izobraževalni program Apiturizem je namenjen vsem:

 • ki bi se želeli usposobiti za razvoj ponudbe apiturizma in apiwellbeinga v svojem okolju;
 • ki želijo razviti ponudbo apiturizma in pristopiti k certificiranju;
 • vsem zaposlenim na vodilnih mestih znotraj čebelarskih ustanov in so odgovorni za strateški razvoj, vodenje, upravljanje ter prenos znanja na nacionalnem ali lokalnem nivoju;
 • zaposlenim v turizmu, ki želijo razvijati in vključevati ponudbo apiturizma v svojih okoljih (destinacijah, regijah, na nacionalni ravni);
 • zaposlenim v razvojnih agencijah in zavodih, ki so odgovorni za trajnostni razvoj destinacij;
 • mladim, ki iščejo dobre poslovne ideje za samostojno pot;
 • podjetjem, ki se ukvarjajo s čebelarstvom in imajo željo dopolniti svojo ponudbo;
 • vsem ljubiteljem čebel, narave in ki so usmerjeni v trajnostni razvoj.

 

Cilj programa

Udeleženec pridobi celosten vpogled: kaj pomeni apiturizem, kako mora ponudnik apiturizma oblikovati svojo ponudbo, kakšni so kriteriji za pristop k certificiranju, kaj je ključ do uspešne promocije in trženja apiturizma, vloga povezovanja v turizmu,..
S pridobljenim znanjem je posameznik opremljen z vsemi potrebnimi informacijami in vedenjem o tem kako povezati čebelarstvo in turizem v 5* doživetje.

Obseg programa (skupno število ur):
12 ur teoretični del (predavanje)
3 ure aktivna delavnica
9 ur praktični del – ekskurzija/študijska tura

Kompetence, pridobljene s programom

 • prenos osvojenega znanja v prakso;
 • razvoj poslovne ideje in vzpostavitev ponudbe apiturizma;
 • prenos znanja na zainteresirane deležnike, potencialne ponudnike apiturizma v lokalnih okoljih.

Spretnosti, pridobljene s programom:

Upravljanje s časom – časovna zastavitev programov.