doc. dr. Maja Ivana Smodiš Škerl

RAZISKOVALKA, KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Doc. dr. Maja Ivana Smodiš Škerl, dr. vet. med., je od leta 2005 zaposlena na KIS kot raziskovalka na področju čebel in čebelarstva. Vodi in sodeluje pri več domačih in mednarodnih projektih. Je aktivna članica COLOSS (Honey Bee Research Association, Združenje za raziskave čebel), kjer sodeluje v delovni skupini za Prehrano čebel (Nutrition Task Force) in Nadzor nad varozo (Varroa control Task Force). Je članica uredniškega odbora mednarodne revije Bee World in predsednica Slovenskega akademskega čebelarskega društva (SAČD). Dr. Smodiš Škerl je nosilka predmeta Čebelarstvo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerze na Primorskem (FAMNIT, UP). Ima licenco za članico komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Čebelar/Čebelarka. Je avtorica strokovne monografije Prehrana čebel (2020) in soavtorica knjige Čebelarjenje za vsakogar (2023). Objavila je več znanstvenih in strokovnih člankov, predava čebelarjem doma in po svetu. Njena bibliografija je dosegljiva na https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20230503_104647_28877.html