Dominik Jelenc

Dominik Jelenc je intenzivno začel čebelariti pred sedmimi leti, ko je od očeta prevzel čebelarstvo. Na začetku je čebelaril s štiridesetimi družinami pretežno s švicarskim sistemom čebelarjenja. Postopno je prešel na AŽ 11+3 panjski sistem ter povečal število čebeljih družin. Aktivno jih prevaža tudi v kontejnerskem sistemu po 16 družin. Panje in ostalo leseno čebelarsko opremo si izdeluje sam. Veliko časa namenja raziskovanju ter inovacijam na področju čebelarstva. Po izobrazbi je diplomirani biolog. Trenutno končuje magistrski študij biološko izobraževanje na BF, s katerim bo pridobil ustrezne kompetence za poučevanje biologije na osnovnih in srednjih šolah.