Dominik Jelenc

Dominik Jelenc je po izobrazbi diplomirani biolog, za svoje magistrsko delo pa raziskuje vpliv prehranskih dodatkov v krmi čebel. Čebelari z okrog 100 čebeljimi družinami v AŽ 11+3 panjskem sistemu. Čebelje družine intenzivno prevaža na različne paše z 3 prevoznimi enotami, poleg tega pa ima še dve stojišči čebel. Čebelari večinoma na med in čebelje družine, poleg tega pa si sam izdeluje panje ter ostalo čebelarsko opremo, ukvarja pa se tudi z popravili in predelavami različnih panjev za namene opazovanja, smukanja cvetnega prahu, implementacije novih tehnologij ter razvoj in nadgradnje obstoječih panjskih sistemov. Pri svojem delu, s pomočjo biološkega znanja, uporablja inovativne metode oskrbe čebeljih družin, ki se dostikrat razlikujejo od tistih ustaljenih praks čebelarjenja, vse to pa z namenom povečati produktivnost na čebeljo družino ter izboljšati kvaliteto čebel in čebeljih pridelkov.