dr. Peter Kozmus (ČZS)

podpredsednik Apimondie, strokovni vodja Rejskega programa za kranjsko čebelo

Predavatelj pri izobraževalnem programu: Vzreja matic in selekcija

Dr. Peter Kozmus je čebelar, raziskovalec, od leta 2017 podpredsednik mednarodne čebelarske organizacije APIMONDIA, predsednik Sveta za čebelarstvo na MKGP ter soavtor številnih znanstvenih, strokovnih prispevkov s področja čebel, čmrljev in opraševanja.

Čebelari od 14. leta naprej in čebelarjenje mu veliko pomeni. Po diplomi s področja zoologije, ki jo je zaključil na BF v Ljubljani in zanjo prejel Prešernovo nagrado, se je leta 2003 kot raziskovalec zaposlil na NIB, na oddelku za entomologijo. V doktorski disertaciji, ki jo je objavil leta 2007, je opisal genetsko diverziteto čmrljev v Sloveniji in jo primerjal z raznolikostjo drugod. Po končanem podiplomskem študiju se je zaposlil na KIS, kjer je delal najprej na področju varstva rastlin in preučeval različne vplive kmetijstva na razvoj čebeljih družin.

Zaposlen je na ČZS, kjer je njegova glavna naloga strokovno vodenje Rejskega programa za kranjsko čebelo, opravlja pa tudi številne druge naloge. Na ČZS je bil vodja projekta Svetovni dan čebel. Sodeluje v različnih čebelarskih združenjih in se udeležuje mednarodnih čebelarskih dogodkov.