dr. Danilo Bevk

RAZISKOVALEC, NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Biolog dr. Danilo Bevk je raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo in predsednik društva »Čmrljica – slovensko društvo za varstvo opraševalcev«. Njegovo raziskovalno delo je osredotočeno na pestrost, ekologijo, monitoring in varovanje opraševalcev ter uporabo opraševalcev v kmetijstvu. Veliko pozornost posveča tudi prenosu znanja v prakso in je avtor številnih predavanj ter poljudnih in strokovnih člankov.