Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med. (NVI VF UL)

Mateja Ratiznojnik je zaključila študij veterinarske medicine v Ljubljani ter se leta 2017 zaposlila na delovnem mestu veterinar za zdravstveno varstvo čebel na NVI, ki deluje pod okriljem VF v Ljubljani. Deluje na območju pomurske regije in prvenstveno pokriva delo z lokalnimi čebelarji in njihovimi čebeljimi družinami. Njene naloge so predvsem spremljanje zdravstvenega stanja čebel, izvajanje kliničnih pregledov in ugotavljanje povzročiteljev čebeljih bolezni, izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, zdravljenje in pomoč pri uporabi zdravil. Rada izvaja različne raziskovalne in razvojne projekte s področja čebeljih bolezni in njihovih škodljivcev ter njihove izsledke deli s čebelarji.  Trenutno skrbi za manjši čebelnjak, ki je lociran na NVI enota Murska Sobota in služi za izvedbo izobraževanj ter v raziskovalne namene.