Tanja Arih Korošec

Koordinatorka delovne skupine za apiturizem: APIMONDIA

Tanja Arih Korošec je direktorica družinskega podjetja Aritours s skoraj 30 letno tradicijo. Aritours je največji organizator romanj v Sloveniji. V letu 2006 je Tanja na pobudo in v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije začela razvijati čebelarski oz. t.i. apiturizem. Ustanovila je blagovno znamko ApiRoutes, ki je namenjena promociji in trženju potovanj v Slovenijo in ostale zelene destinacije s poudarkom na lokalnih, pristnih in edinstvenih t.i. 5* doživetjih, kjer se prepletajo čebelarstvo, skrb za dobro počutje in potovanje. Pri kreiranju potovanj v ospredje postavlja človeka, njegove potrebe, skrb za zdravje in dobro počutje, preko odgovornih potovanj osvešča o pomenu ohranjanja čebel, narave in iz človeka izvablja najboljše. Izvaja številne profesionalne izobraževalne programe s poudarkom na apiturizmu, api wellbeingu, trajnostnem turizmu, trendih v turizmu; kot predavateljica sodeluje na številnih mednarodnih konferencah.

Kot koordinatorka delovne skupine za apiturizem na svetovni ravni je pri Apimondiji, mednarodni čebelarski organizaciji, prevzela izziv in odgovornost, da prenaša svoje znanje in uspešen slovenski model apiturizma v druge destinacije po svetu, da vzpodbuja, povezuje, usklajuje in vodi dejavnosti s področja apiturizma in apiwellbeing-a. Pred kratkim je sprejela nov izziv kot direktorica lokalne turistične organizacije v svojem idiličnem domačem kraju Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Njena vizija je razviti destinacijo kot vzorčni primer butične podeželske destinacije z urbanimi vibracijami, kjer je v ospredju lokalni človek in okus lokalne hrane, kulture ter tradicije.