Tomaž Samec (ČZS)

Tomaž Samec je od leta 2008 zaposlen na ČZS kot svetovalec za zagotavljanje varne hrane. Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju programa s področja zagotavljanja kakovostne in varne hrane, pri prenosu znanstvenih izsledkov v prakso, svetuje s področja kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov, sodeluje v raziskovalnih projektih in pri izvajanju analiz kakovosti čebeljih pridelkov. Pridobljeno ima nacionalno poklicno kvalifikacijo čebelar ter licenco za svetovalca v kmetijstvu in čebelarstvu. Je predavatelj o dobri čebelarski praksi in vzpostavitvi notranjega nadzora v čebelarstvu, tehnologiji pridelave propolisa, uporabi čebeljih pridelkov in pravilnega označevanja. Udeležuje se pedagoško-andragoških usposabljanj. Bibliografija je dosegljiva na https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210324_115014_a126675555.html