Blaž Ambrožič

Blaž Ambrožič, rojen leta 1979 v Kranju je po izobrazbi dipl. inž. gozdarstva.

Čebelarjenje je bilo na njegovi domačiji prisotno že v preteklosti, o tem pričata kar dva čebelnjaka.

Leta 2000 je priletel roj čebel v enega od odprtih panjev, ki ga je s panjem vred dostavil čebelarju Mihu Rozmanu. On je družino oskrbel in mu jo na to s še dvema družinam podaril za rojstni dan. Tako se je njegovo čebelarjenje začelo. Kmalu je ugotovil, da brez dodatnega znanja ne bo uspešnega čebelarjenj, zato je eno leto obiskoval predavanja šole Antona Janše v Lukovici in vsa društvena predavanja. Tako je s pridobljenim znanjem in pa s nesebično pomočjo mentorja, uspešno povečeval svoje čebelarstvo. Za lastne potrebe je začel vzgajat tudi matice in se preizkusil tudi v nakladnem čebelarjenju. Podedovani čebelnjak je kmalu postal premajhen in ker se je pojavila tudi potreba po varnem prikazovanju dela s čebelami za turiste, sta skupaj z ženo Danijelo v letu 2011 postavila novi čebelnjak za trideset AŽ panjev s dodatnim prostorom za varen ogled dela s čebelami. Štiri leta od ustanovitve je bil predsednik sekcije za čebelarski turizem na ČZS in tudi certificirani ponudnik čebelarskega turizma z oceno s tremi čebelami. Sedaj skupaj z ženo Danijelo čebelarita z okoli 120 čebeljih družin. Poleg tega, pa imata tudi dve prevozni enoti za prevoz čebel na pašo. Aktivno je vključen v sistem napovedovanja medenja in skrbi za dve lokaciji s panji, opremljenimi s ČZS tehtnicami na Mežakli in Jelovici. Sodeloval je z več slovenskimi in tujimi časopisnimi in televizijskimi mediji, kjer je predstavljal in promoviral slovensko čebelarstvo in čebelarski turizem. Skupaj z ženo Danijelo vodita čebelarski krožek, poleg tega pa izvajata delavnice za tuje čebelarje preko interneta s praktičnimi prikazi v lastnem čebelarstvu.