mag. Vida Lešnik, dr. vet. med. (NVI VF UL)

Po končanem študiju na Veterinarski fakulteti se je leta 1992 zaposlila v Veterinarski bolnici Maribor, kjer je delala v ambulanti in kot terenski veterinar. Kasneje je bila premeščena na Veterinarski zavod Slovenije, kjer je bila zaposlena do njegove ukinitve. Od takrat naprej pa je na NVI VF Univerze v Ljubljani. V letu 2002 je pridobila naziv magistrica znanosti s področja veterinarske medicine – zdravstvenega varstva, biologije in patologije čebel, v letu 2020 pa licenco za čebelarskega inštruktorja II SČA. Na UL VF NVI enota Maribor opravlja delo veterinarke za zdravstveno varstvo čebel na področju podravske in koroške regije, ki štejeta okoli 1.800 čebelarjev z 28.000 čebeljimi družinami. Naloge veterinarke za zdravstveno varstvo čebel so spremljanje zdravstvenega stanja čebeljih družin, izvajanje kliničnih pregledov, terenskih diagnostičnih preiskav čebel, zalege in drobirja na povzročitelje bolezni, odvzem vzorcev na terenu, izdaja zdravil za zdravljenje čebel, izobraževanje čebelarjev, sodelovanje pri raziskovalnih nalogah ter drugo. S čebelami se ukvarja tudi v svojem prostem času, tako lahko svoje strokovno znanje še nadgradi s praktičnimi izkušnjami in ga med čebelarje deli s svetovanjem, saj sta zdravstveno varstvo čebel in tehnologija čebelarjenja tesno prepletena.