Otvoritev čebelarskega centra v Banja Luki

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti, Organizacija amputirancev UDAS Republike Srbske in Slovenska čebelarska akademija, že tretje leto zapored uspešno sodelujejo pri projektu »Čebelarjenje za invalidne osebe z namenom opolnomočiti žrtve min iz BIH«. Projekt je financiran s strani Republike Slovenije, Ministrstva za evropske in zunanje zadeve. Ključni namen projekta je opolnomočiti čebelarje, žrtve min iz BIH, z znanjem, ki bo pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti, uspešnosti in donosnosti čebelarske prakse. Tretja faza projekta je v letu 2023 razdeljena na dva korelativna sklopa. Prvi je namenjen vzpostavitvi čebelarskega centra v Banja Luki in izobraževanju čebelarjev, drugi pa študijskemu obisku čebelarjev iz BiH v Sloveniji.

Prvi sklop projekta je potekal od 28. do 30. marca 2023 v Banja Luki, BiH. V sredo, 29. 3. 2023, je v popoldanskih urah  potekala svečana otvoritev čebelarskega centra v prostorih organizacije UDAS, ki se je je udeležilo preko 60 oseb. Namen ustanovitve čebelarskega centra in vzpostavitev spletne platforme je povezovanje čebelarjev v regiji in širše. Predstavlja skupni prostor izmenjave znanja in prenosa koristnih informacij. Prav tako čebelarski center omogoča praktična usposabljanja čebelarjev in nudi možnosti promocije medu in medenih pridelkov čebelarjev žrtev min. Otvoritve čebelarskega centra so se udeležili dr. Savo Minić, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Srbske, državni sekretar dr. Darij Krajčič  z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije, Nina Baloh,  predstavnica Službe za EU in mednarodne zadeve ter Uroš Zgonec, prav tako z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Z veleposlaništva Republike Slovenije v BiH se je dogodka udeležil Nj. Eksc. Damijan Sedar, tudi pooblaščeni minister začasni vodja Konzularne pisarne v Banja Luki Boris Jelovšek, direktor Kmetijskega inštituta Republike Srbske dr. Vojislav Trkulja, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije prof. dr. Andrej Simončič, direktor ITF mag. Tomaž Lovrenčič, predstavnik univerze v Banja Luki, prof. dr. Goran Mirjanić in predstavniki mesta Banja Luka. Slovenska čebelarska akademija je za dobro delovanje čebelarskega centra podarila bon v vrednosti 2.000,00 EUR v imenu donatorja Zavarovalnice Triglav za nakup medovitih rastlin.

V sklopu prvega dela projekta so čebelarski inštruktorji Slovenske čebelarske akademije izvedli 4 izobraževanja in 2 poglobljeni diskusiji z aktivno participacijo čebelarjev. Dvodnevnega izobraževalnega usposabljanja s področja čebelarstva, se je udeležilo 47 čebelarjev žrtev min iz 14 mest/občin iz Republike Srbske in Federacije BiH. Usposabljanje sta izvedla čebelarska inštruktorja Slovenske čebelarske akademije, čebelarski mojster Mitja Smrdel in predsednik Društva Urbani čebelar Gorazd Trušnovec.

ApiSlovenija 2023

Slovenska čebelarska akademija se je udeležila sejma ApiSlovenija, ki je potekal 18. in 19. marca 2023 v Celju. Za predstavitev in prikaz delovanja je SČA najela razstavni prostor v velikosti 9 m² in ga opremila s fotografijo avtohtone medovite rastline inkarnatke in tradicionalnega slovenskega čebelnjaka z AŽ panji. Predstavila je tudi avtorska izdelka raziskovalke Kmetijskega inštituta Slovenije, doc. dr. Maje Smodiš Škerl in sicer varoja-test in pin-test, od katerih je prvi požel precejšnje zanimanje s strani obiskovalcev.

Promocijske aktivnosti na sejmu je opravljal čebelarski inštruktor Dominik Jelenc, ki je bil širšemu občinstvu na razpolago za vprašanja povezana tako z načinom delovanja in možnosti sodelovanja s SČA kot tudi glede tehnik čebelarjenja. Razstavni prostor Slovenske čebelrske akademije so med drugim obiskali čebelarski krožek osnovne šole v Ljutomeru, poslovni partnerji iz Organizacije UDAS iz Bosne in Hercegovina in Čebelarska zveza Slovaške.

Predavanje o apiturizmu za čebelarje iz Slovaške

Slovenska čebelarska akademija (SČA) je sredi marca 2023 gostila 32 čebelarjev iz Slovaške od tega 11 čebelark. Gostovanje slovaških čebelarjev je rezultat uspešne predstavitve SČA na lanskoletnem kongresu Apimondia v turiškem Istanbulu, na katerem se je SČA dogovorila za študijski obisk v Sloveniji s predstavnico Slovaške čebelarske zveze, tj. Juríčková Zuzana. Na Kmetijskem inštitutu je 16. marca 2023 SČA organizirala izobraževanje na temo apiturizem, ki ga je izvedla čebelarska inštruktorica Tanja Arih Korošec, ustanoviteljica blagovne znamke ApiTours turistične agencije Aritours in koordinatorka delovne skupine za apiturizem pri Apimondiii.

Izobraževanje na temo Raznolikost čebelarskih praks za trajnostno čebelarstvo, je zajemalo sklope:

  •  Svetovni turistični trendi, ki vodijo turistično ponudbo,
  • Sistem certificiranja ponudnikov čebelarskega turizma v Sloveniji,
  • Apiturizem kot gospodarska priložnost in dodana vrednost klasičnemu turizmu ter
  • prikaz dobrih primerov praks korporativnega razvoja v Sloveniji.

 

Čebelarji iz Slovaške so naslednji dan obiskali še sejem ApiSlovenija in si ogledali razstavni prostor Slovenske čebelarske akademije.