ApiSlovenija 2023

Slovenska čebelarska akademija se je udeležila sejma ApiSlovenija, ki je potekal 18. in 19. marca 2023 v Celju. Za predstavitev in prikaz delovanja je SČA najela razstavni prostor v velikosti 9 m² in ga opremila s fotografijo avtohtone medovite rastline inkarnatke in tradicionalnega slovenskega čebelnjaka z AŽ panji. Predstavila je tudi avtorska izdelka raziskovalke Kmetijskega inštituta Slovenije, doc. dr. Maje Smodiš Škerl in sicer varoja-test in pin-test, od katerih je prvi požel precejšnje zanimanje s strani obiskovalcev.

Promocijske aktivnosti na sejmu je opravljal čebelarski inštruktor Dominik Jelenc, ki je bil širšemu občinstvu na razpolago za vprašanja povezana tako z načinom delovanja in možnosti sodelovanja s SČA kot tudi glede tehnik čebelarjenja. Razstavni prostor Slovenske čebelrske akademije so med drugim obiskali čebelarski krožek osnovne šole v Ljutomeru, poslovni partnerji iz Organizacije UDAS iz Bosne in Hercegovina in Čebelarska zveza Slovaške.