Izobraževanja v mesecu juniju 2021

10.junija 2021 je potekal webinar na temo Skrivnosti uspeha slovenskega čebelarstva v okrilju Slovenske čebelarske akademije. Udeležilo se ga je 35 posameznikov, čebelarjev in čebelarskih entuziastov iz tujine. Dr. Peter Kozmus je pripravil predstavitev o slovenskem čebelarstvu namenjeno širši javnosti, predstavil razloge uspeha slovenskih čebelarjev, povedal nekaj o organiziranosti slovenskih čebelarjev, zgodovini ter naravnih danosti pod katerimi čebelarijo v Sloveniji. Prav tako so bili predstavljeni pozitivni projekti (tradicionalni slovenski zajtrk, iniciativa Svetovnega dneva čebel, čebelarski turizem v Sloveniji ter področje vzreje matic), nekaj besed pa je bilo namenjeno tudi tehnologiji čebelarjenja, avtohtoni Kranjski sivki, ter Slovenski čebelarski akademiji in njenim izobraževalnim programom. Dogodek je bil med udeleženci dobro sprejet, ker je ponudil veliko informacij ali kot je napisal eden izmed udeležencev: ”Cenim priložnosti, da se učim od čebelarskih strokovnjakov iz Slovenije.”

17.junija 2021 pa smo zopet organizirali webinar za ameriške čebelarje na temo Čebelarjenja z AŽ panji. Tokrat se je webinarja na temo Predstavitve osnovnega pregleda čebeljih družin v AŽ panju udeležilo 15 čebelarjev. Pod mentorstvom prof. dr. Janko Božiča in čebelarskega inštruktorja SČA Dominika Jelenca se je v prvem delu webinarja povedalo nekaj teoretskih osnov, potem pa v nadaljevanju prikazalo še praktični prikaz osnovnega pregleda čebeljih družin direktno iz čebelnjaka pri Botaničnem vrtu. Udeleženci so se naučili na kaj morajo biti pozorni pri osnovnem pregledu čebeljih družin, spoznali so kateri vremeski pogoji so primerni za pregled družin, prikazano pa je bilo tudi v praksi neposredno kako upravljati s sati, da bo čebelja družina na vrhuncu sezone uspešnejša in imela večji donos medu. Udeleženci so ob koncu webinarja veliko spraševali in izobraževanje je bilo dobro sprejeto, saj kot pravi eden izmed udeležencev: ‘‘Menim, da je bilo izobraževanje dobro izvedeno. Zelo se mi zdi dragoceno, da ste prikazali rečeno tudi s pomočjo praktičnih video vsebin in tako rekoč direktnim prenosom iz čebelnjaka.”