Uspešna izvedba izobraževanja: Vzreja matic in selekcija

V mesecu juliju je Slovenske čebelarska akademija uspešno izvedla izobraževanje Vzreja matic in Selekcija za čebelarje iz Bosne in Hercegovine in Hrvaške. Izobraževanje je zaobjemalo teoretični del, ki so ga predavali naši strokovnjaki: dr. Aleš Gregorc, mag. Marko Hrastelj in dr. Peter Kozmus. Praktični del izobraževanje pa je vsak dan potekal pri vzrejevalcu matic Miha Novaku.

Teoretični del, ki je potekal v predavalnici Kmetijskega inštituta Slovenije je udeležencem ponudil znanje iz osnov o Kranjski čebeli ter Biologiji vzreje matic, sledilo je predavanje o Zgodovini vzreje čebeljih matic v Sloveniji in Selekciji čebeljih družin ter  se zaključilo z predavanjem o Različnih načinih vzreje matic ter Prahi matic.

Praktični del izobraževanja je obsegal individualno poučevanje in prikaz dela. Udeleženci so se naučili kako delati z matičarji, kako izbrati primeren material za presajanje, seznanili so se s postopkom presajanja ličink, pripravljali in delali so s čebeljimi družinami za vzgojo matičnikov, naučili so se kako delati z matičniki, kako polniti plemenilčke in kako pobirati oplojene matice ter dodajati neoplojene matice in matičnjake v plemenilčke.

Kot je rekel eden izmed udeležencev izobraževanja: ”Predavanja so bila odlično organizirana, predavatelji so bili prav tako odlični a največ sem odnesel prav iz praktičnega, individualnega dela.