Dominik Jelenc

Dominik Jelenc je po izobrazbi diplomirani biolog, za svoje magistrsko delo pa raziskuje vpliv prehranskih dodatkov v krmi čebel. Čebelari z okrog 100 čebeljimi družinami v AŽ 11+3 panjskem sistemu. Čebelje družine intenzivno prevaža na različne paše z 3 prevoznimi enotami, poleg tega pa ima še dve stojišči čebel. Čebelari večinoma na med in čebelje družine, poleg tega pa si sam izdeluje panje ter ostalo čebelarsko opremo, ukvarja pa se tudi z popravili in predelavami različnih panjev za namene opazovanja, smukanja cvetnega prahu, implementacije novih tehnologij ter razvoj in nadgradnje obstoječih panjskih sistemov. Pri svojem delu, s pomočjo biološkega znanja, uporablja inovativne metode oskrbe čebeljih družin, ki se dostikrat razlikujejo od tistih ustaljenih praks čebelarjenja, vse to pa z namenom povečati produktivnost na čebeljo družino ter izboljšati kvaliteto čebel in čebeljih pridelkov.

 

Gorazd Trušnovec

Gorazd Trušnovec ie diplomirani inženir arhitekture in publicist, ki se s čebelarstvom ukvarja od leta 2010 in na tem področju deluje v Ljubljani. Zaradi pomanjkanja znanja o specifikah čebelarjenja v mestih je s somišljeniki leta 2014 ustanovil društvo Urbani čebelar.  Deluje kot mentor čebelarskega krožka, zasebni inštruktor in predavatelj (tudi na mednarodnem področju). Od leta 2016 ima priznan certifikat NPK čebelar in od leta 2020 licenco inštruktorja SČA. Za svoj mestni med je prejel več nagrad, tudi najvišjih, na referenčnih ocenjevanjih. Na področju urbanega čebelarjenja sodeluje s številnimi podjetji in institucijami ter je vključen v več mednarodnih čebelarskih razvojnih projektov.

 

Janez Pungartnik

Spletna stran je v pripravi.

Matjaž Levičar

Matjaž Levičar je poklicni čebelar, ki čebelari na ekološki način z 240 čebeljimi družinami. Ima večletne izkušnje s čebelarjenjem v JV Aziji, kjer se je učil tudi mlečkarjenja ter prevažanja čebel na paše. Je poznavalec bolezni in parazitov čebel v tropskih in subtropskih predelih sveta. V sodelovanju z organizacijo Sustainable Cambodia je bil prostovoljni vodja oddelka za razvoj kmetijstva in čebelarstva, kjer je vodil projekte na področju kmetijstva in čebelarstva, pripravljal in predstavljal projekte investitorjem ter izvajal izobraževanja na področju čebelarstva. Sodeloval je pri pripravi ustanovne listine,  ustanovitvi in izobraževalnih projektih Čebelarske zveze Kambodže. Leta 2013 je prejel naziv mednarodni čebelarski inštruktor, ki mu ga je podelila Čebelarska zveza Kambodže. Je član delovne skupine za čebelarstvo na MKGP, član upravnega odbora Slovenskega združenja poklicnih čebelarjev, tržno usmerjen čebelar ČZS in član upravnega odbora Združenja ekoloških čebelarjev.

 

Stane Hudej

Stane Hudej ima veliko veselje do dela s čebelami. Rodil se je na kmetiji in je že od majhnega opazoval svojega starega očeta pri delu s čebelami. Po smrti starega očeta mu pri rosnih sedmih letih še niso zaupali dela s čebelami, tako so čebele zapustile njihovo kmetijo. Kot desetletnik je kupil svojo prvo čebeljo družino in čebelaril do šolanja v srednji šoli. Kasneje je zaradi oddaljenosti od doma že drugič ostal brez čebel. Od leta 2011 naprej ima naseljene tri čebelnjake, kjer uspešno čebelari. S področja čebelarstva ima opravljen tečaj za čebelarja začetnika ter številna izobraževanja s področja čebelarstva. Je univerzitetni diplomirani ekonomist in diplomirani inženir elektrotehnike.