dr. Stanislav Kapun

DIREKTOR, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Spletna stran je v pripravi.

izr. prof. dr. Mojca Korošec

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Spletna stran je v pripravi.

dr. Janko Božič

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Spletna stran v pripravi.

doc. dr. Maja Ivana Smodiš Škerl

RAZISKOVALKA, KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Doc. dr. Maja Ivana Smodiš Škerl, dr. vet. med., je od leta 2005 zaposlena na KIS kot raziskovalka na področju čebel in čebelarstva. Vodi in sodeluje pri več domačih in mednarodnih projektih. Je aktivna članica COLOSS (Honey Bee Research Association, Združenje za raziskave čebel), kjer sodeluje v delovni skupini za Prehrano čebel (Nutrition Task Force) in Nadzor nad varozo (Varroa control Task Force). Je članica uredniškega odbora mednarodne revije Bee World in predsednica Slovenskega akademskega čebelarskega društva (SAČD). Dr. Smodiš Škerl je nosilka predmeta Čebelarstvo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerze na Primorskem (FAMNIT, UP). Ima licenco za članico komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Čebelar/Čebelarka. Je avtorica strokovne monografije Prehrana čebel (2020) in soavtorica knjige Čebelarjenje za vsakogar (2023). Objavila je več znanstvenih in strokovnih člankov, predava čebelarjem doma in po svetu. Njena bibliografija je dosegljiva na https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20230503_104647_28877.html

dr. Danilo Bevk

RAZISKOVALEC, NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Biolog dr. Danilo Bevk je raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo in predsednik društva »Čmrljica – slovensko društvo za varstvo opraševalcev«. Njegovo raziskovalno delo je osredotočeno na pestrost, ekologijo, monitoring in varovanje opraševalcev ter uporabo opraševalcev v kmetijstvu. Veliko pozornost posveča tudi prenosu znanja v prakso in je avtor številnih predavanj ter poljudnih in strokovnih člankov.

 

dr. Lucija Žvokelj

dr.vet.med. (NVI VF UL)

Lucija Žvokelj je kot veterinarka za zdravstveno varstvo čebel zaposlena na NVI za patologijo, divjad, ribe in čebele na VF v Ljubljani. Njeno delo vključuje klinične preglede čebel in terenske preiskave na povzročitelje bolezni ter svetovanje pri zdravljenju in izobraževanje čebelarjev. Sodeluje pri raziskovalnih projektih na področju diagnostike čebeljih bolezni in aplikativnih raziskavah, kot so ugotavljanje učinkovitosti postopkov za zatiranje varoj. Pri delu je najbolj osredotočena na strokoven pristop k izzivom praktičnega čebelarstva in trudu za vzdrževanje močne vezi med čebelarji in službami, ki opravljajo strokovno in pedagoško delo.