Apiturizem

Apiturizem predstavlja ključni segment zelenega gospodarstva, saj pomembno spodbuja ekonomičnost čebelarstva in upošteva načela strategije razvoja  trajnostnega turizma.

Prijava na izobraževanje

Kaj je apiturizem?

Slovenija je prva v svetu razvila apiturizem – inovativen turistični produkt, ki je kombinacija turizma in čebelarstva. Gre za edinstveno potovalno izkušnjo in obliko trajnostnega ter odgovornega turizma povezanega s tradicijo apikulture. Trenutno je v Sloveniji že 45 certificiranih ponudnikov apiturističnih storitev. Edini na svetu imamo tudi čebelarsko turistične vodnike.

Apiturizem za obogatitev vaše ponudbe

Imate doma rajski kotiček, prekrasen čebelnjak in vrsto odličnih čebeljih pridelkov za pokušino? Bi radi delili skrivnosti o življenju čebel in ljudi informirali o pomenu čebel za naravo in človeka? Bi radi nadgradili svojo ponudbo in vas zanimajo dodatni viri zaslužka? Se sprašujete kako povezati čebelarstvo in turizem v vrhunsko doživetje?

Če je tako, potem se nam pridružite na izobraževanju!

Razvijte svojo poslovno idejo apituristične ponudbe, spoznajte trende in apituristične ponudnike ter odkrijte ključ do uspešne promocije.

VREDNOST PROGRAMA

 • Naučili se boste kako povezati čebelarstvo in turizem v doživetje 5*(zvezdic)
 • Osvojili boste teoretično znanje na področju apiturizma
 • Obiskali boste certificirane ponudnike apiturističnih storitev v Sloveniji
 • Razvili boste individualno idejo apituristične ponudbe
 • Izobrazili se boste za kakovostnega apiturističnega ponudnika

NAČIN DELA

 • Predavanja vodilnih, mednarodno uveljavljenih akademskih strokovnjakov s področja apiturizma
 • Obisk primerov dobre prakse na terenu
 • Praktično delo: sami boste razvili svojo poslovno idejo apituristične ponudbe

UČITE SE OD NAJBOLJŠIH!

 • Apiturizem izvira iz Slovenije – vedno se je najboljše učiti pri izvoru
 • Slovenija ima vodilno vlogo pri spodbujanju razvoja apiturizma po svetu
 • Vzgajamo ponudnike apiturizma s certifikati odličnosti
 • Naša znanja o razvijanju apituristične ponudbe z veseljem predajamo naprej, da se kakovostna ponudba apiturizma razširi tudi po svetu

Svetovna čebelarska organizacija APIMONDIA je imenovala slovensko blagovno znamko ApiRoutes za koordinatorja delovne skupine APIMONDIA za apiturizem. S tem je Apiroutes prevzel vodilno vlogo pri spodbujanju razvoja apiturizma po svetu. Apiroutes koordinirata slovenska turistična agencija Aritours in Čebelarska zveza Slovenije.

PRIJAVITE SE NA sca@kis.si 

Čebelarjenje z AŽ panji

Za poslikanimi pročelji slovenskih čebelnjakov so zloženi AŽ panji, glavna tehnološka posebnost čebelarjenja v Sloveniji.

Webinar 1: Predstavitev osnovnega pregleda čebeljih družin v AŽ panju

Webinar 2: Zatiranje varoje v AŽ panju 

Predali vam bomo znanje o čebelarjenju z AŽ panji, da boste v prihodnosti z AŽ panji čebelarili na enostavnejši, naprednejši in produktivnejši način.

Prijava na izobraževanje

Za poslikanimi pročelji slovenskih čebelnjakov so zloženi AŽ panji, ki so glavna tehnološka posebnost čebelarjenja v Sloveniji. AŽ panj se upravlja z zadnje strani in ga je možno postavljati v skladovnice. V njem so sati nameščeni vzdolžno v smeri izletavanja čebel. Sate je mogoče premikati kot liste v knjigi. Listovni panjski sistem je razvojno gledano avtohtono slovenski. Listovni panj v Alberti-Žnideršič različici se je med slovenskimi čebelarji hitro uveljavil in še danes ga v originalni obliki in v različnih izpeljankah uporablja več kot 90 odstotkov čebelarjev. Dom kranjske čebele je tako največkrat prav AŽ panj.

Zakaj čebelariti z AŽ panjem?

Avtentičen AŽ panj je izdelan iz kvalitetnega  materiala, kar zagotovi dolgo življenjsko dobo panja, ki se lahko ohrani skozi več generacij. AŽ panj je enostaven za uporabo in zahteva manj fizične moči. Na isti površini lahko čebelarimo z večjim številom AŽ panjev, saj jih je možno postaviti eden na drugega. AŽ panji so primerni za čebelarjenje v čebelnjakih. Glavna prednost čebelnjaka je, da čebelarju omogoča čebelarjenje v različnih vremenskih pogojih, saj svoje delo opravljajo v notranjosti. Pri čebelarjenju z AŽ panji boste pridelali bolj kakovosten med, ki bo vseboval do nekaj odstotkov manj vode v primerjavi z medom iz ostalih panjskih sistemov.

Preizkusite se v tehnologiji čebelarjenja z AŽ panji in osvojite potrebno znanje.

 Webinar številka 1 : Predstavitev osnovnega pregleda čebeljih družin v AŽ panju

V 19. stoletju so v Evropi in Severni Ameriki nastajale različne rešitve čebelarjenja s premičnim satjem. V tem procesu so čebelarji iz dežele Kranjske prispevali svoje rešitve, ki so se na začetku 20. stoletja oblikovale v svojstven slovenski panjski sitem, ki je združil takrat znane rešitve listovnih sistemov in tradicionalnih slovenskih čebelnjakov. Sodobni poklicni čebelarji so uvedli inovacije, zlasti čebelarjenje v večjem prostorskem panju, ki še vedno ohranja bistvene prvine prvotnega panja, ki ga je zasnoval Anton Žnideršič.

VREDNOST PROGRAMA

 • Naučili se boste na kaj morate biti pozorni pri osnovnem pregledu čebeljih družin
 • Spoznali boste kateri so primerni vremenski pogoji za pregled družin
 • Pokazali vam bomo kako upravljati s sati, da bo vaša čebelja družina na vrhuncu sezone uspešnejša in imela večji donos medu

NAČIN DELA

 • Predavanje preko Zoom aplikacije
 • Praktični prikaz
 • Konzultacije s predavateljem (vprašanja in odgovori)
 • Možnost ponovnega ogleda spletnega izobraževanja

Webinar številka 2 : Zatiranje varoje v AŽ panju

V današnjem času je v večjem delu sveta ključna skrb, kako poskrbeti za ustrezno zatiranje parazita varoje, da ne povzroča gospodarske škode v čebelarstvu. AŽ panj ima svoje specifike integriranega pristopa k zatiranju varoje. To vključuje specifične apitehnične ukrepe, kakor tudi ustrezno rabo sredstev za zatiranje varoje. Stroka poskuša čim bolje uveljaviti sonaravne načine, kljub temu pa ne smemo pozabiti tudi na ustrezno rabo konvencionalnih sredstev, predvsem v smislu skrbi za neoporečne čebelje pridelke iz panjev.

VREDNOST PROGRAMA

 • Izvedeli boste kaj varoja je, kdaj se je pojavila ter kako vpliva na čebeljo družino
 • Naučili se boste identificirati varojo v AŽ panju
 • Spoznali boste kateri načini preprečevanja širjenja varoje obstajajo in kateri način zatiranja je najbolj učinkovit za AŽ panjski sistem

NAČIN DELA

 • Predavanje preko Zoom aplikacije
 • Praktični prikaz
 • Konzultacije s predavateljem (vprašanja in odgovori)
 • Možnost ponovnega ogleda spletnega izobraževanja

 

Vzreja matic in selekcija

Matica je središče čebelje družine, njena navzočnost zagotavlja delovni zagon, z izleganjem številnih jajčec pa tudi moč družine.

Prijava na izobraževanje

Čebelje družine z mladimi, enoletnimi maticami  naberejo celo 42.2 % več kot čebelje družine s triletnimi maticami.

Vsak napreden čebelar ve, da so kakovostne matice prvi pogoj za zdravo in donosno čebeljo družino. Če so matice stare in neproduktivne jih je treba zamenjati z novimi. Za uspešno vzrejo kakovostnih matic in zamenjavo starih pa potrebujete poglobljeno znanje. S ponosom vam ga predamo, saj smo specialisti za vzrejo matic in selekcijo. Vsako leto v Sloveniji vzredimo 40.000 matic, kar tretjino jih prodamo v tujino.

Bi se radi naučili vzrediti kakovostne matice? Povečati številčnost izleganja jajčec, čistilni nagon vaših čebeljih družin? Bi radi čebelarili s čebelami, ki se odlikujejo po mirnosti? Se sprašujete kako čebeljim družinam zmanjšati dovzetnost za bolezni in kako učinkovito izrabiti določene paše? Pridružite se nam in naučili se boste, kako izbrati najboljšo čebeljo družino z optimalnimi lastnostmi za vzrejo matic. Prav matica  je namreč duša vsej družini, ki s svojim bivanjem v panju poživlja in spodbuja vse.

VREDNOST PROGRAMA

 • Naučili se boste vzrediti kakovostne in reproduktivne matice.
 • Spoznali boste vse skrivnosti uspešne vzreje matic, ki so plod dolgoletne tradicije vzreje in selekcije slovenskih čebelarjev in strokovnih služb Čebelarske zveze Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete.
 • Osvojili boste tehnološki postopek zamenjave matic

NAČIN DELA

 • Predavanja vodilnih, mednarodno uveljavljenih akademskih strokovnjakov s področja vzreje matic in selekcije
 • Obisk primera dobre prakse na terenu
 • Praktično delo: sami se boste preizkusili v celotnem postopku vzreje matic
 • Obisk največjega vzrejevalce matic na Slovenskem

Izobraževanje bo potekalo na vrhuncu vzrejne sezone.

UČITE SE OD NAJBOLJŠIH!

Ker v Sloveniji čebelarimo z avtohtono podvrsto čebel, kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica), vzreji kakovostnih matic posvečamo izjemno pozornost.

 • Imamo dolgoletno tradicijo na področju vzreje matic, zato so naše matice še posebej cenjene
 • Slovenija je genska banka kranjske čebele v naravi, saj je uvoz čebel, čebeljih matic ali kateregakoli genetskega materiala prepovedan

Z veseljem vam bomo predali naša tradicionalna znanja o vzreji matic.

PRIJAVITE SE NA sca@kis.si 

 

 

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP* so namenjene vsem čebelarjem kot pomoč in usmeritev pri zagotavljanju varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov.

IZOBRAŽEVANJE: SMERNICE DOBRIH HIGIENSKIH NAVAD V ČEBELARSTVU IN HIGIENSKE ZAHTEVE ZA PRIDELAVO MEDU  

Prijava na izobraževanje

Med je varno živilo, če je bilo v proizvodnji zagotovljeno in dokumentirano, da v njem ni škodljivih snovi ali pa so v mejah normalnosti.

Se zavedate odgovornosti in bi želeli iz svojih rok dajati le kakovostne in varne čebelje pridelke? Bi se radi seznanili z ustrezno tehnologijo čebelarjenja, da bo kakovost vašega medu na prodajnih policah enaka kot v panju? Vas zanima kako zagotavljati higieno v vašem panju? Bi želeli prodajati svoj med, pa nimate uvedenega notranjega nadzora? Bi radi izvedeli kako zagotoviti sledljivost vaših čebeljih pridelkov? Še nimate opravljenega usposabljanja o osnovah higiene živil?

Potem se nam pridružite in spoznajte sistem za zagotavljanje in dokumentiranje vseh bistvenih elementov varne pridelave in predelave čebeljih pridelkov.

Vrednost programa:

 • Spoznali boste idealne higienske in tehnične pogoje za delo ter spoznali pravilno tehnologijo pridelave medu
 • Pridobili boste teoretično znanje s področja smernic higienskih navad v čebelarstvu
 • Izobrazili se boste o senzoričnih lastnostih in prepoznavanju medu ter o njegovem utekočinjenju, polnjenju in obdelavi
 • Izboljšali boste kakovost svojih izdelkov in poskrbeli za prepoznavnost svojega medu
 • Naučili se boste, kako vzpostaviti, dokumentirati, uvajati in vzdrževati učinkovit sistem zagotavljanja varnih živil ter ga posodabljati

Način dela:

 • predavanja slovenskih strokovnjakov in raziskovalcev s področja smernic higienskih navad v čebelarstvu ter higienskih in tehničnih pogojih za pridelavo medu
 • obisk dveh primerov dobre prakse – kako pridelati med v skladu s higienskimi zahtevami

Učite se od najboljših.

V Sloveniji imamo tri zaščite geografskega poimenovanja medu, ki so priznane na evropski ravni, kar dokazuje kako zelo kakovosten je slovenski med.

Mednarodna metoda za zagotavljanje varne hrane, ki tudi čebelarjem pomaga doseči višji standard varnosti čebeljih pridelkov, se imenuje sistem HACCP. V Evropski Uniji države članice spodbujajo razvoj nacionalnih smernic dobre prakse za higieno in uporabo načel HACCP. Sistem omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi snovmi v živilih, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu ponujajo osnovne usmeritve pri vzpostavljanju in vzdrževanju notranjega nadzora po načelih sistema HACCP.

PRIJAVITE SE NA sca@kis.si